Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Llengües

    Organigrama

Responsable

Sr.   Andreu Freixes González

Càrrec

Subdirector general de Llengües

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dissenyar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions orientades a la consolidació d'un model educatiu plurilingüe i intercultural.

b) Planificar i desenvolupar estratègies, actuacions i programes orientats a transformar l'ensenyament de les llengües mitjançant enfocaments metodològics d'aprenentatge integrat de les llengües i els continguts en totes les àrees i matèries i en totes les llengües de l'escola.

c) Definir criteris i orientacions per al desenvolupament del projecte lingüístic dels centres educatius.

d) Promoure actuacions per consolidar la llengua catalana i l'occità a l'Aran com a llengües de referència de l'ensenyament i de comunicació en els centres educatius i com a eix vertebrador del projecte educatiu plurilingüe.

e) Promoure actuacions per incrementar la competència de l'alumnat en llengües estrangeres i en altres llengües d'abast internacional i promoure el reconeixement i la presència als centres educatius de les llengües familiars dels alumnes d'origen estranger.

f) Promoure el desenvolupament de projectes d'internacionalització per incrementar la participació dels centres educatius en programes de cooperació europea i internacional i facilitar la mobilitat d'alumnes i professors.

g) Planificar i coordinar l'ensenyament, la certificació de llengües i el suport al sistema educatiu de les escoles oficials d'idiomes.

h) Planificar, organitzar i avaluar l'atenció lingüística dels alumnes d'origen estranger.

i) Impulsar programes i actuacions per al desenvolupament de l'educació intercultural, basada en el coneixement de la pròpia cultura i de les altres, el respecte a la diferència i els valors cívics i democràtics.

j) Impulsar estudis i investigacions, en col·laboració amb les universitats i altres centres de recerca, obrir noves línies d'innovació educativa en l'àmbit de l'aprenentatge de llengües i de la formació del professorat i afavorir la difusió i la transferència de coneixement.

k) Impulsar i promoure actuacions que facilitin la col·laboració i la coordinació en l'àmbit de l'ensenyament de les llengües amb la resta de territoris de parla catalana.

l) Implementar i promoure actuacions que desenvolupin les línies estratègiques de la Unió Europea o d'altres institucions europees o internacionals en relació amb la competència lingüística i intercultural i amb la competència global de l'alumnat.

m) Col·laborar amb institucions internacionals i en programes interdepartamentals en actuacions vinculades a l'aprenentatge, la certificació i l'ús de les llengües, i crear xarxes d'intercanvi de coneixement i d'experiències.

n) Orientar, coordinar i supervisar les línies d'intervenció dels equips de llengua, interculturalitat i cohesió social dels serveis educatius i dels coordinadors de llengües estrangeres dels serveis territorials per donar suport i assessorament al professorat, l'alumnat i les famílies.

o) Qualsevol altra funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
data actualització (21/07/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya