Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Planificació, Auditoria, Avaluació del Risc i Comunicació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ma. Victòria Castell i Garralda

Càrrec

cap del Servei de Planificació, Auditoria i Avaluació del Risc

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00
Fax
93 551 75 14
Contacte

Funcions

Al Servei de Planificació, Auditoria i Avaluació del Risc li corresponen les funcions següents:
a) Impulsar els instruments eficaços de coordinació i cooperació entre els departaments de la Generalitat i els ens locals que tenen atribuïdes competències directament relacionades amb la seguretat alimentària, i els sectors l'activitat dels quals incideixi en la seguretat alimentària a Catalunya i les organitzacions de consumidors i usuaris.
b) Coordinar mesures per aplicar a Catalunya les directrius emanades dels organismes i les agències alimentàries d'àmbit estatal i europeu i fomentar-ne la cooperació.
c) Donar suport tècnic i de gestió de la seguretat alimentària per a la comercialització internacional a les empreses exportadores de productes alimentosos destinats al mercat comunitari i extracomunitari en l'àmbit del reforç del control sanitari dels aliments, l'auditoria i la formació especialitzada.
d) Portar a terme l'avaluació dels riscos dels aliments, ingredients i processos, i també promoure l'elaboració d'estudis científics en relació amb els riscos i beneficis per a la salut i coordinar els grups de treball i el comitè científic assessor de seguretat alimentària.
e) Elaborar informes i coordinar la comunicació dels beneficis i els riscos en matèria de seguretat alimentària.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (18/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya