Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Recerca

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Gómez Pallarès

Càrrec

director general de Recerca

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 22

Funcions

La Direcció General de Recerca té les funcions següents:
a) Executar les funcions que li siguin assignades en el Pla de recerca i innovació de Catalunya.
b) Desenvolupar, en col·laboració amb la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, i d'acord amb
les directrius del Pla de recerca i innovació de Catalunya, programes de recerca científica i tecnològica.
c) Promoure centres de recerca científica i tècnica.
d) Planificar, desenvolupar i executar les actuacions en l'àmbit R+D+I del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) competència de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
e) Planificar la formació i el desenvolupament professional del personal investigador i de suport a la recerca.
f) Fomentar la participació catalana en els programes de recerca estatals, europeus i internacionals.
g) Fomentar les relacions científiques entre institucions catalanes i de fora de Catalunya.
h) Fer el seguiment dels centres i les estructures de recerca científica i tecnològica creades, promogudes o
participades pel Departament.
i) Fomentar i donar suport a les relacions de les universitats i els centres de recerca per a la seva interacció
amb els sectors socials i econòmics.
j) Fomentar i dissenyar actuacions en matèria de divulgació científica i comunicació de la ciència a Catalunya.
k) Col·laborar i coordinar-se amb la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i amb els organismes
de la Generalitat dedicats a la promoció i la realització de la recerca i la innovació a Catalunya.
l) Fer la proposta, la supervisió i el seguiment de l'execució del pressupost de la Direcció General.
m) Preparar el Pla d'infraestructures de recerca i fer-ne el seguiment.
n) Proposar normativa, programes i convenis de col·laboració en matèria de recerca científica i tecnològica.
o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Components

De la Direcció General de Recerca depenen l'òrgan actiu i l'àrea funcional següents:
a) La Subdirecció General de Recerca.
b) L'Àrea de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques.data actualització (01/08/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya