Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Recerca

Responsable

Sr.   Joan Gómez Pallarès

Càrrec

Director general de Recerca

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 22
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció General de Recerca té les funcions següents:

a) Executar les funcions que li siguin assignades, en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PNSC) i en l’Estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya.

b) Desenvolupar, en col·laboració amb la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, els programes de recerca científica i tecnològica.

c) Promoure centres de recerca científica i tècnica.

d) Coordinar la implementació del model de gestió i avaluació de les actuacions en l'àmbit d'R+D+I del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l'Estratègia d'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), i d'altres fons aliens en l'àmbit de les universitats i la recerca.

e) Planificar la formació i el desenvolupament professional del personal investigador i de suport a la recerca.

f) Potenciar el treball de les dones investigadores i la seva participació en els grups de recerca i fer visibles les seves aportacions en els àmbits científics i tècnics.

g) Fomentar la participació catalana en els programes de recerca estatals, europeus i internacionals.

h) Fomentar les relacions científiques entre institucions catalanes i de fora de Catalunya.

i) Fer el seguiment dels centres i les estructures de recerca científica i tecnològica creades, promogudes o participades pel Departament.

j) Fomentar i donar suport a les relacions de les universitats i els centres de recerca per a la seva interacció amb els sectors socials i econòmics.

k) Fomentar i dissenyar actuacions en matèria de divulgació científica i comunicació de la ciència a Catalunya.

l) Col·laborar i coordinar-se amb la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i amb els organismes de la Generalitat dedicats a la promoció i la realització de la recerca i la innovació a Catalunya.

m) Fer la proposta, la supervisió i el seguiment de l'execució del pressupost de la Direcció General.

n) Preparar el Pla d'infraestructures de recerca i fer-ne el seguiment.

o) Proposar normativa, programes i convenis de col·laboració en matèria de recerca.

p) Coordinar amb el Departament de Salut la promoció de polítiques interdepartamentals en l’àmbit de la recerca en salut.

q) Impulsar l’estratègia catalana de ciència oberta.

r) Elaborar propostes per a la captació i retenció de talent en l’àmbit de la recerca.

s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

De la Direcció General de Recerca depenen:

a) La Subdirecció General de Recerca.

b) La Subdirecció General de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques.
data actualització (18/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya