Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Recerca

Responsable

Sr.   Joan Gómez Pallarès

Càrrec

director general de Recerca

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 22
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció General de Recerca té les funcions següents:

a) Executar les funcions que li siguin assignades en el Pla de recerca i innovació de Catalunya (PRI), en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PNSC) i en l'Estratègia d'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

b) Desenvolupar, en col·laboració amb la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, els programes de recerca científica i tecnològica.

c) Promoure centres de recerca científica i tècnica.

d) Coordinar la implementació del model de gestió i avaluació de les actuacions en l'àmbit d'R+D+I del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l'Estratègia d'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), i d'altres fons aliens en l'àmbit de les universitats i la recerca.

e) Planificar la formació i el desenvolupament professional del personal investigador i de suport a la recerca.

f) Potenciar el treball de les dones investigadores i la seva participació en els grups de recerca i fer visibles les seves aportacions en els àmbits científics i tècnics.

g) Fomentar la participació catalana en els programes de recerca estatals, europeus i internacionals.

h) Fomentar les relacions científiques entre institucions catalanes i de fora de Catalunya.

i) Fer el seguiment dels centres i les estructures de recerca científica i tecnològica creades, promogudes o participades pel Departament.

j) Fomentar i donar suport a les relacions de les universitats i els centres de recerca per a la seva interacció amb els sectors socials i econòmics.

k) Fomentar i dissenyar actuacions en matèria de divulgació científica i comunicació de la ciència a Catalunya.

l) Col·laborar i coordinar-se amb la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i amb els organismes de la Generalitat dedicats a la promoció i la realització de la recerca i la innovació a Catalunya.

m) Fer la proposta, la supervisió i el seguiment de l'execució del pressupost de la Direcció General.

n) Preparar el Pla d'infraestructures de recerca i fer-ne el seguiment.

o) Proposar normativa, programes i convenis de col·laboració en matèria de recerca.

p) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


Components

De la Direcció General de Recerca depenen:

a) La Sub-direcció General de Recerca.

b) La Sub-direcció General de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques.

c)  La Sub-direcció General de Coordinació de la Recerca en Salut.
data actualització (12/01/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya