Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat

    Organigrama

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Dirigir, coordinar, verificar i executar la comptabilitat centralitzada, i també coordinar l'activitat dels òrgans amb funcions relatives a la comptabilitat descentralitzada, territorial i institucional.
b) Proposar l'estructura, la justificació i la tramitació del retiment de comptes i d'altres documents que en derivin o que facin referència a la comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, a més d'elaborar el projecte del pla general de comptabilitat i dels plans parcials o especials de comptabilitat pública.
c) Examinar, preparar i conformar el compte general de la Generalitat i els documents complementaris, així com els comptes que els òrgans de l'Administració de la Generalitat han de retre a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes i la resta de documentació que sol·licitin aquestes institucions.
d) Elaborar i revisar els comptes, els estats i els informes de la Generalitat i del sector públic corresponents a la metodologia pròpia de la comptabilitat nacional.
e) Centralitzar l'elaboració i la presentació dels comptes, estats i altres documents comptables.
f) Fer el seguiment i analitzar la informació econòmica i financera derivada de l'exercici de la funció comptable i, si escau, de control.
g) Assessorar i emetre dictàmens en matèria de comptabilitat pública.
h) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries relacionades amb la comptabilitat pública.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya