Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Serveis

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Carme Alcaraz Molina

Càrrec

directora de Serveis

Adreça
Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz)
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Fax
93 484 95 61
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

  • Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, patrimoni, prevenció de riscos, organització, qualitat, recursos humans, tecnologies de la informació i telecomunicacions.
  • Dirigir i coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general i també coordinar la resta de serveis administratius de les unitats directives i orgàniques del Departament.
  • Impulsar, coordinar i supervisar la simplificació administrativa i la millora continuada de l'atenció a la ciutadania i de la prestació dels serveis en l'àmbit reglamentari, sigui en l'atenció presencial o mitjançant eines multicanal.
  • Dirigir projectes de millora organitzativa d'acord amb els programes i els objectius del Departament i els criteris i plans interdepartamentals.
  • Donar suport directe al/a la conseller/a i al/a la secretari/ària general en les matèries que li siguin pròpies.
  • Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.
  • Dirigir i alinear amb les polítiques corporatives les tecnologies de la informació i comunicació al Departament.
  • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la titular de la Secretaria General.data actualització (03/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya