Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació

Responsable

Sra.   Carme Bertral López

Càrrec

secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 63 14
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar les actuacions dels representants del Departament de Salut en el territori, que són exercides per les persones titulars de les gerències de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

b) Impulsar i coordinar l'efectiva representació local i ciutadana en el Consell de Salut de Catalunya i en els consells de participació territorial de salut.

c) Impulsar les activitats de col·laboració, cooperació i coordinació entre l'Administració sanitària de la Generalitat i els ens locals en el desenvolupament de les polítiques sanitàries i de salut.

d) Fomentar la participació en el disseny i desenvolupament de les polítiques públiques de salut. 

e) Promoure la participació social en el sistema sanitari públic.

f) Coordinar les actuacions dels òrgans del Departament en relació amb les funcions d'informació que preveu el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat.

g) Exercir la representació del Departament en la Comissió de Govern Local de Catalunya per designació del conseller o consellera.

h) Impulsar i coordinar les accions adreçades a millorar les potencialitats i oportunitats del sistema sanitari català en els entorns europeu i internacional i a optimitzar els resultats de la participació en projectes d'abast europeu i internacional.

i) Dirigir la política de cooperació del Departament de Salut i de suport a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en l'àmbit de la salut.

j) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel conseller o consellera.
 data actualització (05/04/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya