Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials d'Interior a Tarragona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Carles de la Monja Martín

Càrrec

director dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona

Adreça
Carrer de Sant Francesc, 3
Població
43003  Tarragona
Telèfon
977 23 65 59
Fax
977 92 28 10
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Horari de matí
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat)
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Observacions

Els Serveis Territorials d'Interior a Tarragona no té registre propi, pero utilitza el registre de la Delegació Territorial del Govern a Tarragona.

Funcions

Els Serveis Territorials d'Interior, amb rang de Subdirecció General, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment d'aquesta i de les direccions generals corresponents en funció de l'àmbit competencial respectiu.

Correspon al director/a de cadascun dels Serveis Territorials d'Interior la coordinació de les funcions, els serveis i els procediments administratius que són competències del Departament d'Interior en el seu àmbit territorial respectiu.

Als Serveis Territorials d'Interior els corresponen les funcions següents:

Representar el Departament en el seu àmbit funcional.

Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament.

Impulsar i coordinar el funcionament dels serveis que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec.

La gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a l'àmbit territorial corresponent.

Gestionar les mesures necessàries i fer les actuacions de seguiment i promoció en matèria de prevenció de riscos i salut laboral, d'acord amb la Subdirecció General de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis.

Les altres que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).data actualització (31/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya