Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jaume Domingo Coll

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 16
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica, la programació i l'avaluació de les polítiques del Departament i dels organismes i entitats adscrits, així com la participació d'aquests en el disseny i la implantació dels plans i programes interdepartamentals aprovats pel Govern.
 
Planificar i coordinar l'elaboració d'informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament.
 
Impulsar i gestionar mecanismes per facilitar el seguiment de l'acció exterior i envers la UE del conjunt del Departament, en coordinació amb els òrgans del Govern competents en aquests àmbits.
 
Coordinar la implantació de les polítiques de modernització de l'Administració de la Generalitat, en especial d'aquelles que fan referència a la millora de la qualitat dels serveis i dels sistemes de gestió.
 
Impulsar i coordinar les actuacions departamentals en matèria d'organització administrativa i en l'elaboració de propostes sobre les seves estructures.
 
Donar impuls i suport a l'elaboració de propostes de redisseny i millora de processos, circuits i documentació en l'àmbit del Departament amb l'objectiu d'aconseguir la seva simplificació i racionalització, fomentant, en coordinació amb l'Àrea TIC, la implantació de l'Administració electrònica.
 
Coordinar, conjuntament amb l'Àrea TIC i les unitats del Departament implicades, la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació i les actuacions de gestió del canvi per a la seva implantació i, en especial, del sistema corporatiu d'informació geogràfica i d'aquells altres que tenen un caràcter transversal en el Departament.
 
Col·laborar en la definició de la política de seguretat de la informació i de protecció de dades de caràcter personal i impulsar-ne el desplegament.
 
Definir, coordinar i impulsar accions per fomentar les capacitats i activitats innovadores i de valorització del coneixement, així com per generalitzar-ne l'ús, en els serveis del Departament.
 
Impulsar i coordinar les accions adreçades a l'elaboració i difusió d'informació institucional interna i externa del Departament, així com les actuacions d'interacció amb la ciutadania i de transparència del sector públic, potenciant especialment els nous canals relacionats amb l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 
Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.
 
A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).data actualització (26/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya