Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea


Adreça
Carrer de la Pietat, 2 (Cases dels Canonges)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
938 876 200
Fax
93 554 51 07

Observacions

El registre general de documents de la Secretaria d'Acció Exterior és a la Via Laietana, 14 08003 Barcelona

Funcions

 1. Donar suport a la persona titular del Departament en l'execució de l'acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i envers la Unió Europea.
 2. Dirigir, impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a l'exterior.
 3. Dirigir, coordinar i impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea, i, en particular, dirigir la representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea i fixar les regles de participació en el sistema de presa de decisions de la Unió.
 4. Impulsar i facilitar el seguiment del dret de la Unió per fixar la posició de la Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió i seguir les eventuals iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la presa de posició de la Generalitat.
 5. Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l'estatut en el si de la Unió.
 6. Actuar com a òrgan de relació del Govern de la Generalitat amb l'Administració General de l'Estat en l'àmbit de la política exterior i envers la Unió Europea.
 7. Impulsar i coordinar les relacions bilaterals i la cooperació territorial amb altres governs i mantenir la interlocució amb el cos diplomàtic i consular.
 8. Impulsar i coordinar les relacions amb organismes multilaterals i la participació en associacions i xarxes de cooperació interregionals d'àmbit europeu i internacional.
 9. Promoure i coordinar la participació del Govern de la Generalitat i de les entitats catalanes en els organismes internacionals competents en matèries d'interès per a Catalunya.
 10. Dirigir, coordinar i fer el seguiment de la política de cooperació al desenvolupament del Govern, i vetllar per la coherència de les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat amb aquesta política.
 11. Donar suport a les comunitats catalanes de l'exterior i a la projecció internacional de les organitzacions catalanes.
 12. Dirigir la promoció i la projecció exterior de Catalunya.
 13. Mantenir les relacions necessàries amb els departaments i organismes del Govern de la Generalitat, per tal d'establir la coordinació oportuna i garantir la coherència de les accions relacionades amb les funcions anteriors. A aquest efecte, els departaments i organismes de la Generalitat hauran d'informar la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea dels seus projectes i actuacions en l'àmbit de l'acció exterior i envers la Unió Europea.
 14. Mantenir la relació amb els òrgans consorcials i fundacions que actuïn en l'àmbit de les relacions exteriors i envers la Unió Europea.
 15. Coordinar i donar suport a l'activitat del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública.
 16. Coordinar i impulsar les accions relatives a la capacitació i formació específica més apropiada del personal vinculat a l'activitat exterior del Govern per tal d'assegurar-ne la seva màxima eficiència, sense perjudici de les competències atribuïdes en aquest àmbit a altres òrgans de la Generalitat.
 17. Dirigir i promoure l'anàlisi, els estudis i activitats necessàries per a l'optimització dels recursos vinculats a l'activitat exterior, fonamentant-ne la major coherència respecte dels contexts de la seva aplicació, sense perjudici de els competències atribuïdes en aquest àmbit a altres òrgans de la Generalitat.
 18. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.


data actualització (21/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya