Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Acció Exterior del Govern

Responsable

Sr.   Miquel Royo Vidal

Càrrec

secretari d'Acció Exterior del Govern

Adreça
Carrer de la Pietat, 2 (Cases dels Canonges)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
938 876 200
Fax
93 554 51 07
Accessibilitat
Edifici no accessible  Edifici no accessible

Observacions

El registre general de documents de la Secretaria d'Acció Exterior és a la Via Laietana, 14 08003 Barcelona

Funcions

Dirigir i coordinar l'acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a l'exterior.

Impulsar i dirigir la promoció i la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquests àmbits.

Dirigir i coordinar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea.

Dirigir l'activitat de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern a l'exterior.

Mantenir la interlocució del Govern de la Generalitat amb l'Administració general de l'Estat en el marc de les seves competències.

Impulsar, dirigir i coordinar les relacions bilaterals i la cooperació territorial amb altres territoris, associacions, xarxes i organismes multilaterals.

Mantenir la interlocució amb els representants i membres del cos diplomàtic i consular en el marc de les seves competències.

Dirigir i coordinar la política de cooperació al desenvolupament del Govern i vetllar per la coherència de les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat amb els objectius, els principis i els valors d'aquesta política.

Dirigir i impulsar polítiques destinades als catalans i catalanes residents a l'exterior i a l'enfortiment de la comunitat catalana a l'exterior.

Dirigir i promoure l'anàlisi, l'estudi i la formació especialitzada per tal d'optimitzar l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte dels recursos vinculats a l'activitat exterior.

Impulsar i vetllar per la coordinació i la coherència del conjunt de l'acció exterior dels departaments i les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat. A aquest efecte, els departaments i les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat han d'informar la Secretaria d'Acció Exterior del Govern dels seus projectes i actuacions en l'àmbit de l'acció exterior i envers la Unió Europea.

Mantenir la relació amb els consorcis, les fundacions i els ens del sector públic de la Generalitat que actuïn en l'àmbit de l'acció exterior.

Impulsar les accions exteriors dels ens locals.

Informar preceptivament l'Administració general de l'Estat abans de qualsevol viatge o visita a l'exterior fora de l'àmbit de la Unió Europea de tots els membres del Govern.

Emetre informe previ a la creació de les oficines sectorials del Govern a l'exterior.

Promoure i coordinar la participació del Govern de la Generalitat i de les entitats catalanes en els organismes internacionals competents en matèries d'interès per a Catalunya.

Fer el seguiment de l'activitat del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - Diplocat).

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (19/10/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya