Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Responsable

Sra.   Mireia Borrell Porta

Càrrec

secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Adreça
Carrer de la Pietat, 2 (Cases dels Canonges)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
938 876 200
Fax
93 554 51 07

Observacions

El registre general de documents de la Secretaria d'Acció Exterior és a la Via Laietana, 14 08003 Barcelona

Funcions

a) Dirigir i coordinar l'acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a l'exterior.

b) Dirigir la promoció i la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquests àmbits.

c) Dirigir i coordinar l'activitat de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior. La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea podrà designar, d'entre els delegats i delegades existents, un delegat coordinador o delegada coordinadora.

d) Dirigir i coordinar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea.

e) Mantenir la interlocució del Govern de la Generalitat amb l'Administració General de l'Estat en el marc de les seves competències.

f) Dirigir i coordinar les relacions i la cooperació territorial amb altres territoris, associacions, xarxes i organismes internacionals.

g) Dirigir i coordinar la política de cooperació al desenvolupament del Govern.

h) Dirigir i impulsar iniciatives de suport a les comunitats catalanes a l'exterior i a la projecció internacional de les organitzacions catalanes.

i) Dirigir i promoure l'anàlisi, estudi i formació especialitzada per tal d'optimitzar l'eficàcia, eficiència i impacte dels recursos vinculats a l'activitat exterior.

j) Impulsar i vetllar per la coordinació i la coherència del conjunt de l'acció exterior dels departaments i entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat. A aquest efecte, els departaments i les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat hauran d'informar la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea dels seus projectes i actuacions en l'àmbit de l'acció exterior i envers la Unió Europea.

k) Mantenir la relació amb els òrgans consorcials, fundacions i ens del sector públic de la Generalitat que actuïn en l'àmbit de l'acció exterior.

l) Impulsar i donar suport a les accions exteriors dels ens locals.

m) Informar preceptivament abans de qualsevol viatge a l'exterior de tots els membres del Govern i fer la comunicació prèvia a l'Administració General de l'Estat, si escau.

n) Emetre informe previ a la creació de les oficines sectorials del Govern a l'exterior.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (08/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya