Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Serveis

Responsable

Sra.   Sílvia Quesada i Escobar

Càrrec

directora de Serveis

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 11
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general, i coordinar els serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

Planificar i impulsar accions adreçades a la integració, a la rendibilització i a l'optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.

Promoure, impulsar i coordinar iniciatives que condueixin a la millora de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

Mantenir relacions funcionals amb altres departaments quan li ho encarregui el/la secretari/ària general.

Coordinar la preparació de l'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.

Coordinar i gestionar els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

Supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, les obres i el seu manteniment, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

Coordinar la política de relacions laborals del Departament.

Coordinar la política de prevenció de riscos i salut laboral del Departament.

Coordinar l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació del Departament, d'acord amb l'estratègia TIC corporativa, relacionar-se amb les empreses proveïdores i coordinar-se amb els organismes competents en aquest àmbit.

Coordinar la planificació en infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament.

Coordinar l'execució de les actuacions en matèria d'equitat de gènere que siguin pròpies del Departament.

Promoure i garantir la coordinació administrativa del Departament.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.data actualització (13/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya