Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Memorial Democràtic

Responsable

Sr.   Jordi Font Agulló

Càrrec

Director del Memorial Democràtic

Adreça
Carrer del Peu de la Creu, 2-4
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 624 73 51 (centraleta)
Fax
93 634 74 91

Horari d'atencióde dimarts a dissabte, de 10 a 18 h; diumenge, de 10 a 14 h.

Romandrà tancat
l'1 de gener.
el 6 de gener.
l'1 de maig.
el 25 de desembre.
el 26 de desembre.

 

NIF

Q-0801516-F

 

Funcions

a) La configuració d'un centre estable d'activitats de commemoració, difusió, formació, assessorament i participació social relatives al coneixement del període de la Segona República, la Guerra Civil i les seves víctimes en tota llur diversitat, la repressió franquista, l'exili, la deportació i les arrels antifranquistes del sistema de valors de la recuperació de la democràcia. A aquest efecte, li correspon formular propostes de polítiques públiques relatives a la recuperació, la conservació i el foment de tots els elements i factors que integren i configuren la memòria democràtica.

b) La commemoració de la memòria democràtica per mitjà de la proclamació de la vigència dels valors democràtics com a fonament d'organització i de convivència de la societat catalana actual.

c) L'homenatge a les víctimes directes o indirectes de la Guerra Civil i de la lluita per la república, la democràcia, les llibertats i els drets individuals i col·lectius; a les víctimes que eren a la rereguarda durant el conflicte bèl·lic, i a tothom que va patir persecució a causa de les seves opcions personals, ideològiques, religioses o de consciència.

d) La recerca d'informació, amb mitjans propis o aliens, sobre els elements personals i col·lectius, de materials i documentals que nodreixen els referents de la lluita per la recuperació de les llibertats públiques.

e) La difusió del patrimoni democràtic i dels espais de la memòria, amb la creació d'un fons informatiu integrat per un servei d'informació documental, un portal informàtic, un banc de dades audiovisuals i bases de dades, i també amb l'organització d'exposicions.

f) La realització d'activitats formatives, com l'organització de jornades, cursos, seminaris i conferències.

g) L'afavoriment de la participació de les entitats i els grups que tenen per objecte la preservació de la memòria democràtica i la reflexió sobre la societat present. La constitució d'un observatori dels valors democràtics.

h) La recuperació i la divulgació del paper de les dones en el patrimoni democràtic, com a persones amb capacitat de decisió autònoma i subjectivitat històrica.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

La Junta de Govern:

 • La Junta de Govern és integrada pel conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic, que n'ocupa la presidència, i pels membres següents:

  a) Tres membres designats pel Govern, a proposta del departament competent en matèria de memòria democràtica.
  b) Un membre proposat per cadascun dels grups parlamentaris, designat pel Parlament, entre professionals de prestigi reconegut en la matèria pròpia d'aquesta llei.
  c) El director o directora del Museu d'Història de Catalunya.
  d) El director o directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
  e) El director o directora del Memorial Democràtic.
  f) El president o presidenta de l'Institut Català de les Dones.

  Assisteixen a les reunions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, un representant o una representant del Consell Assessor i un representant o una representant del Consell de Participació.

  En la composició de la Junta de Govern s'ha de procurar garantir la presència equilibrada de dones i homes.


La presidència:

 • Conseller/a del departament adscrit a l'ens públic.

La Direcció:

 • Nomenat pel Govern, a proposat del Conseller/a del departament adscrit l'ens públic, d'entre professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries que són objecte del Memorial Democràtic

La Vicepresidència:

 • La persona titular de la direcció general competent en matèria de memòria democràtica. Exercirà les funcions que li delegui la presidència, i la substituirà en cas d'absència, malaltia o vacant.

Òrgans de consulta:

 • El Consell Assessor i el Consell de Participació

El Consell Assessor:

 • 10 membres nomenats pel Conseller/a del departament adscrit l'ens públic d'entre professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries objecte del Memorial Democràtic, designats per les universitats de Catalunya, per l'IEC i per la Filmoteca de Catalunya.

El Consell de Participació:

 • És integrat per un nombre d'entre quaranta i cinquanta membres. Els estatuts del Memorial Democràtic han d'establir les funcions del Consell de Participació i els criteris de selecció dels seus membres d'acord amb els principis de major representació, equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la igualtat de gèneres.

Normativadata actualització (29/12/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya