Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Responsable

Sr.   Xavier Masllorens i Escubós

Càrrec

president de l'Institut Català Internacional per la Pau

Adreça
Carrer de la Tapineria, 10
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 554 42 70
Fax
93 634 74 74
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Biblioteca de l'ICIP (1ª planta). Telèfon: 93 554 42 79. Contacte: biblioteca.icip@gencat.cat. Horari d'atenció: consultar a http://www.icip.cat

 

NIF

Q-0801573-G

 

Funcions

L'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) fou creat pel Parlament de Catalunya a finals del 2007, com a desplegament del previst a la Llei de Foment de la Pau. El Parlament va optar, a petició de la societat civil i després d'un llarg període participatiu i generador de consens, per crear un organisme públic, de caràcter institucional, però independent del Govern i les entitats privades, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar tant en l'àmbit públic com en el privat. En suma, una entitat de dret pública, una empresa pública, però subjecta al dret privat, amb plena autonomia, independència i capacitat d'actuar, que ha de retre comptes al Parlament, al Govern, a la societat civil i al conjunt dels seus usuaris.

La finalitat bàsica de l'ICIP és promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, promoure la resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com agent de pau. L'ICIP, tot cercant la coherència entre fins i mitjans, es regeix pels principis de foment de la pau, la democràcia, la justícia, la igualtat i l'equitat en les relacions entre les persones, els pobles, les cultures, les nacions i els estats.

La pròpia llei de creació de l'ICIP estableix que ha de prestar serveis i donar respostes a la ciutadania, al moviment per la pau, al món universitari i acadèmic i a les administracions públiques, mitjançant la col·laboració i l'organització d'activitats com la recerca, la docència, la transferència de coneixements, la difusió i la sensibilització en la cultura de la pau i la intervenció en el terreny. Així mateix, l'ICIP ha d'actuar d'observatori sobre l'estat de la pau i els conflictes armats, conjuntament amb el Consell Català de Foment de la Pau.

L'activitat de l¿ICIP s'articula al voltant de quatre programes d'actuació transversals, que inclouen la recerca, la transferència de coneixement, formació i difusió, la generació d¿opinió i el suport a accions de pau. Són els següents:

Memòria, convivència i reconciliació

Violències fora dels contextos bèl·lics

Diàleg social i polític

Alternatives de seguretat

 

Aquests programes es basen en la construcció de la pau i la convivència, amb una mirada pròpia des de la noviolència i la seguretat humana, la participació de la societat civil i l'apoderament de les víctimes dels conflictes, des d¿una perspectiva de gènere i amb especial atenció a les minories i a la diversitat.

De les quatre grans línies de treball se¿n deriven publicacions periòdiques (Policy Papers, revista Per la Pau), quatre col·leccions de llibres pròpies coeditades amb diferents editorials, l'organització d'activitats de formació, de sensibilització i de foment de la pau.


Components

Ens independent. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

La Junta de Govern. És el màxim òrgan de govern, de direcció i d'administració de l'Institut Català Internacional per la Pau. És constituïda per 10 membres que són els següents:
  • 7 membres elegits pel Parlament
  • 3 membres designats pel Govern
President/a Xavier Masllorens i Escubós

Director/a Kristian Herbolzheimer Jepsson

Normativadata actualització (14/01/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya