Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Relacions amb el Parlament

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ramon Prat i Bofill

Càrrec

sub-director general de Relacions amb el Parlament

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 93 634 73 94
Fax
93 634 74 74

Funcions

a) Coordinar els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat en relació amb l'activitat parlamentària i donar-los suport i assessorament.
b) Assignar, coordinar, assessorar, fer el seguiment i controlar el compliment de les iniciatives parlamentàries adreçades al Govern i de la informació sol·licitada pel Parlament al Govern en aplicació del principi de subsidiarietat a les iniciatives legislatives europees, d'acord amb les directrius de la persona titular de la Direcció General.
c) Fer el seguiment, l'anàlisi i l'estudi de les iniciatives parlamentàries i del conjunt de l'activitat parlamentària.
d) Elaborar informes sobre activitat parlamentària per al Govern de la Generalitat.
e) Coordinar i assessorar la Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament, d'acord amb les directrius del seu president o presidenta.
f) Editar publicacions, organitzar jornades, seminaris i cursos sobre les relacions entre el Parlament i el Govern.
g) Promoure, coordinar i, si escau, adoptar les mesures i disposicions necessàries per a vetllar pel compliment de les recomanacions del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (07/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya