Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Responsable

Sr.   Aleix Villatoro i Oliver

Càrrec

director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
938 876 200 (centraleta) / 936 347 381
Fax
93 634 74 93
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Impulsar i coordinar les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat i el de les altres comunitats autònomes.
b) Informar els projectes de convenis de col·laboració i cooperació, així com mantenir el registre de convenis de col·laboració i cooperació.
c) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Parlament. La persona titular d'aquesta direcció general assisteix a les reunions de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en representació del Govern.
d) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Consell de Garanties Estatutàries i el Síndic de Greuges, així com coordinar i vetllar pel compliment de les seves recomanacions.
e) Fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l'àmbit de competència de la Direcció General, puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del territori.
f) Exercir les funcions de secretaria de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i de la Comissió Bilateral d'Infraestructures i vetllar pel respecte dels àmbits materials i funcionals corresponents a les competències de la Generalitat, sens perjudici de les competències de la secretaria de Govern.
g) Assessorar els departaments en matèria competencial i de cooperació institucional.
h) Coordinar el procés de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat.
i) Proposar i impulsar actuacions de la representació de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures.
j) Coordinar les tasques de suport a la representació de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (07/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya