Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Central de Resultats de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública de Catalunya


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

- Vetllar per un desenvolupament de les finalitats assignades a la central de resultats de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya basat en el consens, el rigor i l'objectivitat.

- Adoptar les mesures oportunes dirigides a garantir el funcionament de la central de resultats de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya.

- Seleccionar i prioritzar els indicadors que s'inclouran en la central de resultats de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya.

- Elaborar estudis i informes sobre els resultats dels agents integrants del sistema sanitari de provisió pública.

- Fer les recomanacions necessàries per a la millora dels sistemes d'informació.

- Elaborar estudis i informes sobre els resultats dels agents integrants del sistema sanitari de provisió pública.

- Fer les recomanacions necessàries per a la millora dels sistemes d'informació.

- Elaborar, aprovar, desenvolupar i vetllar pel compliment d'un codi ètic de la central de resultats de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya.

- Desplegar la política comunicativa i de difusió de resultats.

- Elaborar un informe anual sobre l'estat de situació i desenvolupament d'actuacions de la central de resultats. Aquest informe s'haurà de presentar davant el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, com a òrgan superior de govern i direcció d'aquest ens amb representació dels agents integrats en el sistema sanitari públic de Catalunya.

Components

El consell de direcció té la següent composició:

- Un/a president/a: la persona titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
- Cinc vocals:
- La persona titular de la Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat Social (que assumirà les funcions de vicepresidència).
- La persona titular de la direcció del Servei Català de la Salut.
- La persona titular de la direcció general de la Unió Catalana d'Hospitals.
- La persona titular de la direcció general del Consorci Hospitalari de Catalunya.
- La persona titular de la direcció gerència de l'Institut Català de la Salut.
- Una persona que tindrà atribuïdes les funcions de secretria tècnica.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya