Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Camp de Tarragona

Responsable

Sr.   Joan Manrubia Gibert

Càrrec

gerent de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Camp de Tarragona

Adreça
Carrer de Pere Martell, 1 Estació d'Autobusos de Tarragona (Centre d'Atenció al Client)
Població
43005  Tarragona
Telèfon
900 828 555 (gratuït)

Adreça
Carrer d'Anselm Clavé, 1 (Seu Social)
Població
43004  Tarragona
Telèfon
900 828 555 (gratuït)
Fax
977 238 864

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 10 a 14 h.

 

NIF

Q-4300188-B

 

Funcions


Les funcions que corresponen al Consorci, sempre referides al seu àmbit territorial d'actuació, són les següents:

 1. Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l'establiment de programes d'explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten.
 2. Elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic.
 3. L'elaboració, la tramitació i l'avaluació dels plans directors de mobilitat.
 4. L'emissió d'informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
 5. La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d'implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau.
 6. Anàlisi i estudi de l'evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al seguiment de l'evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat.
 7. Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l'estructura de gestió.
 8. Creació d'una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titular i dels operadors.
 9. Realització de campanyes de comunicació amb l'objectiu de promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població.
 10. El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.
 11. L'elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport.
 12. Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives a la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu.
 13. Establiment de relacions amb altres administracions per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts.
 14. L'aplicació i el finançament de mesures per a l'ús racional del vehicle privat.
 15. L'elaboració i el finançament de propostes per a l'ús racional de les vies i de l'espai públic, en aspectes com l'aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes.

Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, les administracions consorciades poden acordar que el Consorci assumeixi funcions en altres matèries complementàries de les enunciades anteriorment.


Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

L'àmbit territorial del Consorci, d'acord amb el que determinen les directrius nacionals de mobilitat, és el de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATMCT), és integrat per:

 • la Generalitat de Catalunya, i
 • els ajuntaments de Tarragona, Reus i Valls, com a membres fundadors, i
 • la resta d'administracions i ens locals que en formen part, indicades a l'annex 1 dels estatuts.

Annex 1:

Entitats integrants del Consorci (no fundadors):

 • Ajuntaments de Cambrils, Salou, Vila-seca, Calafell i Falset
 • Consells Comarcals de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.data actualització (11/12/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya