Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Estudis i Relacions Institucionals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Teruel Boladeras

Càrrec

sub-director general d'Estudis i Relacions Institucionals

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 639
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 554 15 85

Funcions

a) Elaborar estudis econòmics que avaluïn l'impacte de les mesures de política tributària.
b) Elaborar les estimacions dels ingressos tributaris i dels beneficis fiscals, d'acord amb el que s'estableixi en la normativa d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat.
c) Elaborar sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el capteniment dels diferents tributs.
d) Elaborar memòries tributàries anuals dels tributs propis i cedits.
e) Coordinar les relacions amb l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb altres òrgans i institucions, per obtenir dades estadístiques relatives als tributs i per intercanviar informació tributària.
f) Proposar la resposta de les preguntes parlamentàries i dels requeriments d'informació del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans o institucions.
g) Emetre un informe sobre les queixes i suggeriments adreçades a l'Oficina del Contribuent que siguin competència de la Direcció General.
h) Col·laborar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària per obtenir les dades tributàries dels contribuents que s'han de cedir als òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya i als organismes i entitats de dret públic que en depenen perquè les utilitzin posteriorment amb finalitats no tributàries, i col·laborar en el disseny de la plataforma de comunicació entre la Generalitat i l'Agència Estatal i administrar-la.
i) Supervisar l'elaboració de la informació tributària de la Direcció General al web del Departament.
j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (17/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya