Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Règim Jurídic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sílvia Pedro Pérez

Càrrec

sub-directora General de Règim Jurídic

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 639
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 554 15 85

Funcions

a) Coordinar i proposar les accions normatives de la Direcció General, en les matèries tributària i de joc i apostes i, en aquest sentit, tramitar i elaborar els avantprojectes de disposicions normatives corresponents.
b) Actuar com a òrgan de relació amb l'Agència Tributària de Catalunya per obtenir la informació necessària per dur a terme les accions normatives en l'àmbit tributari esmentades en l'apartat anterior.
c) Tramitar i elaborar les resolucions, instruccions i circulars de la Direcció General en matèria juridicotributària.
d) Tramitar i elaborar les propostes de resolucions que la persona titular del Departament dicti en matèria juridicotributària.
e) Coordinar la tramitació i supervisar l'elaboració de les resolucions de consultes tributàries escrites.
f) Actuar com a òrgan de relació amb l'àrea de l'Agència Tributària de Catalunya que s'ocupa de coordinar les tasques d'informació i assistència als contribuents.
g) Assistir jurídicament, en matèria tributària, els departaments de la Generalitat de Catalunya i els organismes autònoms i empreses públiques que en depenen, i fer el seguiment, quan escaigui, de les qüestions plantejades.
h) Preparar i elaborar les reclamacions econòmiques administratives i els recursos en què la persona titular de la Direcció General sigui òrgan competent per interposar-los.
i) Elaborar els estudis jurídics necessaris per al compliment de les funcions pròpies de la Direcció General.
j) Preparar i mantenir la base de dades, compilacions legals, doctrinals i jurisprudencials en matèria tributària.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (28/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya