Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Convocatòries

    Organigrama

Responsable

Sra.   Gisela Fenollé Pérez

Càrrec

cap de la Secció de Convocatòries (e.f.)

Adreça
Carrer d'Aragó, 332 1a planta
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 214 01 00
Fax
93 214 03 09

Funcions

a) Elaborar la proposta de l'oferta d'ocupació pública.
b) Elaborar les bases de les convocatòries de selecció i de provisió del personal laboral del Departament de Justícia, d'acord amb les unitats directives afectades, i tramitar, gestionar i coordinar l'organització d'aquestes convocatòries.
c) Elaborar les bases de les convocatòries de selecció i de provisió del personal funcionari de l'àmbit d'execució penal, d'acord amb les unitats directives afectades, i tramitar, gestionar i coordinar l'organització d'aquestes convocatòries.
d) Elaborar les bases i gestionar les convocatòries de les borses de treball de personal laboral i del funcionari interí.
e) Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de provisió dels llocs de treball de comandament i singulars del Departament de Justícia, i gestionar i organitzar els procediments dels concursos específics de provisió.
f) Efectuar la difusió i la publicitat de les convocatòries, resoldre les consultes que es presentin de forma presencial, telefònica o per bústia electrònica, així com elaborar els informes relatius a al·legacions i recursos referents a les convocatòries gestionades.
g) Donar suport als tribunals, a les juntes de mèrits i capacitats i a les comissions d'avaluació, així com col·laborar en el desenvolupament de les convocatòries de selecció i provisió no convocades pel Departament de Justícia.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


data actualització (12/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya