Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Montané Úbeda

Càrrec

cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya

Adreça
Plaça del Rec, 5
Població
17520  Puigcerdà
Telèfon
012 (Catalunya) / 93 214 21 24 (trucades de fora de Catalunya) / 00 34 93 214 21 24 (des de l'estranger)
Horari de registre

Horari de registre (documentació)
de l'1 de setembre al 30 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Dies amb horari especial
24 de desembre: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
5 de gener: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
el 20 de juliol.
el 8 de setembre.

Horari d'atenció


Horari d'atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat)
5 de gener: de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
20 de juliol: tancat.
8 de setembre: tancat.

IMPORTANT: Podeu demanar la cita pels tràmits següents


- IdCAT Certificat
Cita prèvia - demanar cita


- IdCAT Mòbil
Cita prèvia - demanar cita


- Cl@ve
Cita prèvia - demanar cita


- Pagament de Multes de Trànsit
Cita prèvia - demanar cita


- Gestió de fiances de lloguer
Cita prèvia - demanar cita


- Ajuts i beques per a persones treballadores desocupades que realitzen cursos de formació ocupacional
Cita prèvia - demanar cita


- Títol de família nombrosa
Cita prèvia - demanar cita

Funcions

 1. Facilitar informació sobre els serveis i tràmits de l'Administració de la Generalitat i d'altres administracions públiques.

 2. Rebre la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions que les persones interessades adrecin als òrgans de qualsevol l'Administració, i lliurar el rebut corresponent que acrediti la data i hora d'aquesta presentació.

 3. Facilitar a les persones interessades el codi d'identificació de l'òrgan, centre o unitat administrativa al qual adrecin les seves sol·licituds, comunicacions i escrits.
 4. Digitalitzar i expedir còpies autèntiques dels documents presentats presencialment per les persones interessades per incorporar-les a l'expedient administratiu electrònic.

 5. Trametre les sol·licituds, els escrits i les comunicacions als òrgans competents de l'Administració de la Generalitat i d'altres administracions públiques.

 6. Atorgar apoderaments apud acta a qui tingui la condició de persona interessadaen un procediment administratiu i hi comparegui personalment.

 7. Inscriure la representació de les persones que ho sol·licitin en el Registre electrònic de representació de l'Administració de la Generalitat.

 8. Realitzar notificacions per compareixença espontània de la persona interessada o del seu representant quan s'hi personi i sol·liciti la comunicació i/o la notificació personal en aquest moment.

 9. Assistir, en l'ús de mitjans electrònics a les persones interessades no obligades a relacionar-se electrònicament que ho sol·licitin, especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica en nom seu i la presentació de sol·licituds a través del Registre electrònic general.

 10. Posar a disposició de les persones interessades els models de presentació de sol·licituds individuals i els formularis de presentació massiva de sol·licituds.

 11. Registrar i emetre'n el rebut que acrediti la data i hora de presentació de qualsevol sol·licitud, escrit de queixa i suggeriment de les persones relatius als serveis i tràmits de l'Administració de la Generalitat i trametre'ls a l'òrgan competent de la seva gestió.

 12. Qualsevol altra funció que se'ls atribueixi legalment o reglamentàriament.

.data actualització (23/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya