Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Gestió Pressupostària

    Organigrama

Responsable

Sra.   Cristina Cañigueral Ortega

Càrrec

responsable de Gestió Pressupostària (SCT)

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Fax
93 567 40 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Tramitar i comptabilitzar els documents pressupostaris de despesa (reserves, autoritzacions, compromisos i obligacions), derivats dels procediments de contractació.

Tramitar i comptabilitzar els documents pressupostaris i extrapressupostaris derivats de la gestió de la nòmina.

Tramitar i comtpabilitzar els documents pressupostaris i extrapressupostaris derivats de la gestió de les assegurances socials.

Actualitzar i mantenir la base de dades de tercers del servei (creditors i deutors).

Controlar la documentació derivada de la gestió de la despesa (registre de factures, certificats de pagament, reclamacions,...).

Tramitar els expedients de modificació pressupostària (transferències, incorporació de romanents,...) i comptabilitzar-ne els documents.

Actualitzar i mantenir les dades corresponents al Pla d'Actuacions del Servei.

Tramitar els expedients de despesa de caràcter pluriennal i anticipats.

Tramitar els expedients de reconeixement de deute d'exercicis anteriors.

Actualitzar i mantenir la base de dades corresponent al PIP.

Actualitzar i mantenir la base de dades d'inversions del servei per al càlcul d'amortitzacions.

Tramitar els requeriments dels creditors, empreses auditores, etc. quant a l'acreditació d'obligacions reconegudes, cessions de crèdit.

Preparar la documentació per a la liquidació del pressupost de despesa i rendiment de comptes.

data actualització (31/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya