Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Compra Centralitzada

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Bruguera Mirones

Càrrec

subdirectora general de Compra Centralitzada

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 22 66
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir, coordinar i elaborar els estudis necessaris perquè l'Administració de la Generalitat de Catalunya racionalitzi la política de subministraments de productes, béns mobles i serveis, analitzant l'impacte que la compra especialitzada i estratègica suposa en el conjunt de l'Administració catalana i també els estudis necessaris per actualitzar de manera permanent els articles que integren el catàleg de béns i serveis de compra centralitzada.
b) Coordinar les funcions assignades a la Secretaria Tècnica de la Comissió Central de Subministraments.
c) Elaborar les línies estratègiques d'actuació en polítiques de compres de subministraments i de serveis, vetllant per a la consecució d'objectius com la innovació, la inclusió social i la sostenibilitat econòmica i mediambiental, i el foment de les pimes, i la consecució de millores en la contractació mitjançant l'increment de la transparència, la recerca de l'eficiència i l'homogeneïtzació dels nivells de qualitat.
d) Proposar a la Comissió Central de Subministraments els productes i béns mobles, i també els serveis, que poden ser objecte de contractació centralitzada.
e) Vetllar per l'optimització i homogeneïtzació del catàleg de béns i serveis que integra el sistema de contractació centralitzada i tenir cura del seu manteniment, actualització, publicitat i accés per mitjans electrònics.
f) Elaborar informes de gestió periòdics a la Comissió Central de Subministraments.
g) Elaborar propostes per incloure al pla de formació i informació sobre polítiques de compres de subministraments i de serveis.
h) Coordinar tots els projectes de millora o modificació, a càrrec de la Generalitat de Catalunya i entitats del seu sector públic adherides al sistema central de compres, que afecten el sistema de gestió de compra centralitzada de subministraments i serveis.
i) Fer el seguiment de l'actuació dels òrgans amb competències per a la contractació centralitzada dels subministraments de productes, béns mobles i de serveis i donar-los suport administratiu i logístic.
j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (26/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya