Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Compra Centralitzada

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Bruguera Mironès

Càrrec

sub-directora general de Compra Centralitzada

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 22 66
Fax
93 304 18 10

Funcions

a) Dirigir, coordinar i elaborar els estudis necessaris perquè l'Administració de la Generalitat de Catalunya racionalitzi la política de subministraments de productes, béns mobles i serveis, analitzant l'impacte que la compra especialitzada i estratègica suposa en el conjunt de l'Administració catalana i també els estudis necessaris per actualitzar de manera permanent els articles que integren el catàleg de béns i serveis de compra centralitzada.
b) Coordinar les funcions assignades a la Secretaria Tècnica de la Comissió Central de Subministraments.
c) Elaborar les línies estratègiques d'actuació en polítiques de compres de subministraments i de serveis, vetllant per a la consecució d'objectius com la innovació, la inclusió social i la sostenibilitat econòmica i mediambiental, i el foment de les pimes, i la consecució de millores en la contractació mitjançant l'increment de la transparència, la recerca de l'eficiència i l'homogeneïtzació dels nivells de qualitat.
d) Proposar a la Comissió Central de Subministraments els productes i béns mobles, i també els serveis, que poden ser objecte de contractació centralitzada.
e) Vetllar per l'optimització i homogeneïtzació del catàleg de béns i serveis que integra el sistema de contractació centralitzada i tenir cura del seu manteniment, actualització, publicitat i accés per mitjans electrònics.
f) Elaborar informes de gestió periòdics a la Comissió Central de Subministraments.
g) Elaborar propostes per incloure al pla de formació i informació sobre polítiques de compres de subministraments i de serveis.
h) Coordinar tots els projectes de millora o modificació, a càrrec de la Generalitat de Catalunya i entitats del seu sector públic adherides al sistema central de compres, que afecten el sistema de gestió de compra centralitzada de subministraments i serveis.
i) Fer el seguiment de l'actuació dels òrgans amb competències per a la contractació centralitzada dels subministraments de productes, béns mobles i de serveis i donar-los suport administratiu i logístic.
j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (26/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya