Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Compra Centralitzada

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Bruguera Mironès

Càrrec

sub-directora general de Compra Centralitzada

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 22 66
Fax
93 304 18 10

Funcions

a) Dirigir, coordinar i elaborar els estudis necessaris perquè l'Administració de la Generalitat de Catalunya
racionalitzi la política de subministraments de productes, béns mobles i serveis, i també els estudis necessaris
per actualitzar de manera permanent els articles que integren el catàleg de béns i de serveis de compra
centralitzada.
b) Coordinar les funcions assignades a la Secretaria Tècnica de la Comissió Central de Subministraments.
c) Elaborar les línies estratègiques d'actuació en polítiques de compres de subministraments i de serveis.
d) Vetllar pel manteniment de l'inventari de béns mobles.
e) Proposar la recollida, l'emmagatzematge, la redistribució o l'alienació dels productes o béns mobles
innecessaris o per renovar, que es puguin reutilitzar.
f) Proposar a la Comissió Central de Subministraments els productes i béns mobles, i també els serveis, que
poden ser objecte de contractació centralitzada.
g) Elaborar informes de gestió periòdics per a la Comissió Central de Subministraments.
h) Elaborar propostes per incloure al pla de formació i informació sobre polítiques de compres de
subministraments i de serveis.
i) Coordinar tots els projectes de millora o modificació, a càrrec de la Generalitat de Catalunya i entitats del seu
sector públic adherides al sistema central de compres, que afecten el sistema de gestió de compra
centralitzada de subministraments i de serveis.
j) Fer el seguiment de l'actuació dels òrgans amb competències per a la contractació centralitzada dels
subministraments de productes, béns mobles i de serveis i donar-los suport administratiu i logístic.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (05/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya