Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut

    Organigrama

Responsable

Sra.   Carme Chacón Villanueva

Càrrec

sub-directora general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00
Fax
93 551 75 05
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

A la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la salut li corresponen les funcions següents:
a) Impulsar el procés d'elaboració del Pla de seguretat alimentària, de la Memòria anual de la seguretat alimentària a Catalunya i dels informes d'avaluació del grau de consecució dels objectius del Pla, en coordinació amb els departaments competents en matèria d'agricultura, alimentació, ramaderia, pesca, consum i medi ambient.
b) Proposar les mesures de caràcter normatiu destinades a millorar, actualitzar, harmonitzar i fer coherent la normativa de seguretat alimentària relativa a les fases de la cadena alimentària de què el Departament de Salut té la competència.
c) Dirigir l'avaluació dels riscos dels aliments, els ingredients, els processos i el medi i promoure l'elaboració d'estudis científics d'avaluació de riscos per a la salut de la població.
d) Gestionar i dirigir la política de comunicació dels beneficis i els riscos en matèria de seguretat alimentària i ambiental.
e) Planificar, organitzar i avaluar els serveis i actuacions de salut alimentària i ambiental que són competència de la Secretaria de Salut Pública.
f) Proposar mesures de gestió del risc i d'exercici de l'autoritat sanitària orientades a contenir o reduir els riscos per a la salut derivats de condicions ambientals o originats en l'àmbit alimentari.
g) Executar la prestació de serveis de la cartera de serveis de salut pública relacionats amb la seguretat alimentària i protecció de la salut.
h) Donar suport a les empreses alimentàries des del reforç del control sanitari dels aliments destinats al mercat comunitari i extracomunitari.
i) Impulsar i supervisar la coordinació del funcionament de les xarxes d'alerta de seguretat alimentària a Catalunya i la seva integració en els sistemes d'alerta estatal i europea.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
45.2 En l'exercici de les funcions d'avaluació i comunicació dels beneficis i riscos per a la salut dels aliments, la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut empra la denominació d'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.


data actualització (28/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya