Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència de Protecció de la Salut

    Organigrama

Càrrec

Director gerent

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00
Fax
93 551 75 05
Horari de registre i d'atenció
De dilluns a divendres de 9.00 a 14:00 hores.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Funcions

a) L'aplicació dels criteris, les directrius i les prioritats de les polítiques de protecció de la salut que hagin d'observar els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en l'exercici de llurs competències.
b) La coordinació amb l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i amb la resta d'unitats de salut pública, especialment amb les responsables de la vigilància epidemiològica.
c) La gestió i l'execució de les actuacions institucionals en matèria de protecció de la salut derivades de les competències de la Generalitat.
d) L'execució dels serveis i les activitats que consten en el contracte de relacions.
e) El suport tècnic als ajuntaments i els consells comarcals per a l'exercici de les competències que tenen atribuïdes en matèria de protecció de la salut.
f) La prestació de serveis mínims de protecció de la salut de competència municipal i comarcal als ajuntaments i altres ens locals.
g) El suport tècnic als ajuntaments i a altres ens locals que prestin serveis de protecció de la salut.
h) El suport tècnic a la xarxa assistencial vinculada al Servei Català de la Salut en matèria de protecció de la salut.
i)L'autorització, el registre i l'acreditació de centres, serveis, establiments i activitats de protecció de la salut que ho requereixin.
j) L'establiment d'indicadors de recursos, d'activitats i de resultats perquè puguin ésser avaluats anualment i se'n puguin presentar els resultats al Parlament.
k) La promoció i l'impuls, en col·laboració amb les universitats i els centres d'investigació de prestigi reconegut.
l) L'establiment d'un procediment de gestió de les situacions de crisi i d'emergència.
m) La coordinació amb els organismes executius d'inspecció i control especialitzats en protecció de la salut.
n) Qualsevol altra funció de protecció de la salut que estigui relacionada directament amb els objectius i les activitats d'aquesta Llei.


data actualització (13/09/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya