Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió General de Política Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 65

Funcions

La Comissió general de política universitària té les competències següents:
a) Debatre prèviament els temes de l'agenda de la Junta per tal de preparar-ne els debats i d'informar-ne convenientment tots els membres.
b) Proposar a la Junta l'adopció de bones pràctiques en el funcionament de les comissions de caràcter permanent, amb la finalitat de garantir la igualtat de tots els membres de les comissions en l'accés a la informació que hagi de ser objecte de debat.
c) Fer l'informe previ al nomenament per part de la Junta dels representants de les universitats catalanes en altres organismes.
d) Debatre els projectes normatius que s'hagin presentat a les cambres legislatives en matèria d'universitats i recerca per a l'adopció, si escau, de posicions conjuntes del sistema universitari de Catalunya.
e) Proposar mesures conduents a l'optimització dels recursos del sistema universitari de Catalunya.
f) Proposar mesures per impulsar, estimular i coordinar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a la universitat.
g) Proposar actuacions conduents a la coordinació de les universitats amb el món empresarial.
h) Les altres competències que li encomani la Junta.

Components

A) President/a: un rector d'una universitat pública de Catalunya.

B) Secretari/ària: el/la secretari/ària general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

C) Vocals: un/a vicerector/a de cada universitat pública i de la Universitat Oberta de Catalunya.


data actualització (15/02/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya