Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió d'Avaluació de la Recerca

Responsable

Dr.   Lluís Torner

Càrrec

president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

Funcions

La Comissió d'Avaluació de la Recerca té les funcions següents:
a) L'emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada, d'acord amb la Llei d'universitats de Catalunya.
b) L'emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector, d'acord amb la Llei d'universitats de Catalunya.
c) L'avaluació de l'activitat del personal docent i investigador de les universitats privades i dels centres adscrits a les universitats.
d) L'avaluació de l'activitat que acompleix el personal investigador de les universitats i la valoració  dels mèrits individuals del personal docent i investigador, funcionari i contractat, d'acord amb la Llei d'universitats de Catalunya.
e) Qualssevol altres funcions d'avaluació del personal docent i investigador universitari que li atribueixin els òrgans de govern d'AQU Catalunya.
 

Components

1. La Comissió d'Avaluació de la Recerca és constituïda pels membres següents:
a) El president, que és nomenat pel Consell de Govern entre les persones proposades pel conseller del departament competent en matèria d'universitats i que ha de tenir mèrits científics prominents.
b) Quatre persones designades pel Consell de Govern a proposta del conseller del departament competent en matèria d'universitats.
c) Setze persones designades pel Consell de Govern a proposta del president de la Comissió.


data actualització (27/02/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya