Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Responsable

Sr.   Martí Casadesús Fa

Càrrec

president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Funcions

L'avaluació de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió del sistema universitari.
L'avaluació, la certificació, l'auditoria i l'acreditació de la qualitat de les universitats, de llurs centres de recerca i innovació i dels centres d'educació superior.
L'avaluació, la certificació, el seguiment i l'acreditació, d'acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals, dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials i propis que imparteixen les universitats i altres centres d'educació superior.
El foment de l'avaluació i la comparació de criteris de qualitat, d'acord amb estàndards internacionals, especialment pel que fa a la docència, la recerca i la transferència de coneixement.
L'elaboració i la comunicació d'informació sobre els dèficits de qualitat detectats a les universitats, llurs centres de recerca i innovació i els centres d'educació superior, amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat.
El foment i l'impuls de la recerca i la innovació sobre els models i els processos d'avaluació, certificació i acreditació de la qualitat.
El foment d'avaluacions temàtiques i de processos de garantia interna de la qualitat de les universitats i els centres d'educació superior, i el desenvolupament de processos d'avaluació i de garantia externa de la qualitat.

Components

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes està constituïda pels membres següents:
a) El director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que n'ostenta la presidència.
b) Fins a deu acadèmics de trajectòria professional reconeguda.
c) Fins a dos professionals de reconegut prestigi amb experiència en l'àmbit de la gestió de la qualitat.
d) Fins a dos estudiants que estiguin cursant un estudi universitari de grau, postgrau o doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya.


data actualització (02/03/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya