AccÚs al contingut (Alt + 1)
AccÚs al men˙ de la secciˇ (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcciˇ General de Tributs i Joc

á á Organigrama

Responsable

Sra. á NatÓlia Caba i Serra

CÓrrec

directora general de Tributs i Joc

Adreša
Gran Viaáde les Corts Catalanes, 639
Poblaciˇ
08010á Barcelona
TelŔfon
93 316 20 00
Fax
93 554 15 85

Funcions

a) Analitzar i dissenyar la polÝtica tributÓria de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves competŔncies en el marc del rŔgim de finanšament i cessiˇ de tributs vigent.
b) Proposar i elaborar la normativa tributÓria general, de les figures tributÓries pr˛pies i dels tributs cedits, i la de joc i apostes, en el marc de les competŔncies normatives de la Generalitat de Catalunya.
c) Interpretar la normativa tributÓria pr˛pia i dictar les resolucions, instruccions i circulars oportunes, i tambÚ emetre les respostes a les consultes tributÓries presentades pels obligats tributaris.
d) Proposar les disposicions interpretatives o aclaridores de les lleis i altres normes de matŔria tributÓria que dicti la persona titular del Departament, les quals tenen carÓcter vinculant per als ˛rgans de l'Administraciˇ tributÓria.
e) Elaborar els estudis econ˛mics i jurÝdics necessaris per al compliment de les funcions anteriors.
f) Fer les estimacions dels ingressos tributaris i dels beneficis fiscals en el marc de l'elaboraciˇ dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
g) Establir mecanismes de coordinaciˇ amb l'AgŔncia TributÓria de Catalunya, amb l'AgŔncia Estatal d'Administraciˇ TributÓria i amb altres ˛rgans i institucions per obtenir dades estadÝstiques relatives als tributs i per intercanviar informaciˇ tributÓria.
h) ColĚlaborar amb l'AgŔncia TributÓria de Catalunya i participar en la seva Junta de Govern.
i) ColĚlaborar amb l'AgŔncia Estatal d'Administraciˇ TributÓria i participar en els ˛rgans de coordinaciˇ de la gestiˇ tributÓria.
j) Donar suport tŔcnic en matŔria juridicotributÓria als representants de la Generalitat de Catalunya dins els ˛rgans de participaciˇ en l'AgŔncia Estatal d'Administraciˇ TributÓria i, si escau, al futur consorci entre aquesta AgŔncia i l'AgŔncia TributÓria de Catalunya; i tambÚ a la Comissiˇ Mixta d'Afers Econ˛mics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, en colĚlaboraciˇ amb l'˛rgan que tingui atribu´des les funcions de suport en matŔria de traspassos.
k) Assistir jurÝdicament en matŔria tributÓria els departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen, i donar-los suport tŔcnic, tant en l'Ómbit dels tributs propis com en la resta de tributs aplicables al territori de Catalunya.
l) Actuar com a ˛rgan de relaciˇ amb la direcciˇ general competent en matŔria tributÓria de l'Estat per impulsar accions normatives i obtenir criteris interpretatius de la normativa reguladora dels tributs estatals cedits i no cedits.
m) Concedir les autoritzacions necessÓries per gestionar i explotar els jocs i les apostes, d'acord amb la normativa d'aplicaciˇ.
n) Supervisar la inscripciˇ i el registre de persones, empreses i entitats titulars de jocs i apostes, i tambÚ dels establiments o locals on es practica l'activitat, d'acord amb la normativa vigent.
o) Elaborar els plans d'inspecciˇ en matŔria de joc i apostes.
p) Gestionar i controlar els ˛rgans administratius d'inspecciˇ i tŔcnics per exercir les competŔncies i funcions que la normativa vigent estableix en matŔria de joc i apostes.
q) Emetre informes tŔcnics en matŔria de joc i apostes i resoldre les consultes que els ˛rgans superiors de l'Administraciˇ de la Generalitat formulin.
r) Dirigir el Registre de persones que tenen prohibida l'entrada a les sales de joc a Catalunya.
s) Resoldre, si escau, els expedients sancionadors i els recursos o trametre'ls a l'˛rgan competent perquŔ els resolgui, d'acord amb la legislaciˇ de joc i apostes.
t) Totes les de naturalesa anÓloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
 data actualitzaciˇ (14/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya