Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Programació Econòmica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Teresa Medina Plans

Càrrec

sub-directora general de Programació Econòmica

Adreça
Passeig de Gràcia, 19
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 552 81 07
Fax
93 552 82 86

Funcions

a) Participar en les reunions de negociació de la Generalitat de Catalunya amb l'Administració General de l'Estat i amb la Comissió Europea per a l'assignació de fons estructurals i d'inversió europeus en els períodes de programació de la política de cohesió de la Unió Europea.
b) Participar en les comissions institucionals de coordinació dels fons estructurals i d'inversió europeus com a representant de la Generalitat de Catalunya, així com en els comitès de seguiment corresponents a aquests fons europeus.
c) Participar en els assumptes relacionats amb els fons estructurals i d'inversió europeus i els fons que els integren: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).
d) Elaborar els programes operatius del FEDER i fer-ne el seguiment, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat de Catalunya i altres agents implicats.
e) Programar els projectes cofinançats amb el FEDER en què té competència la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.
f) Certificar les despeses dels projectes inscrits en els programes operatius del FEDER de l'àmbit competencial de la Direcció General, i proposar-ne els pagaments, d'acord amb les funcions assignades per les autoritats de gestió i de certificació dels programes.
g) Supervisar els imports declarats a la Comissió Europea a través de la programació i la gestió d'accions de control dels projectes cofinançats pels programes operatius de responsabilitat de la Generalitat, així com coordinar les accions necessàries per donar resposta a les peticions derivades dels controls efectuats per altres òrgans competents.
h) Participar en l'elaboració dels programes operatius de l'objectiu de cooperació territorial europea del FEDER en què Catalunya intervé, d'acord amb les estructures organitzatives dels programes concrets.
i) Participar en els comitès de programació i seguiment de l'objectiu de cooperació territorial europea del FEDER en què Catalunya intervé, d'acord amb l'estructura organitzativa dels programes concrets, i fer-ne el seguiment.
j) Donar suport tècnic als departaments de la Generalitat en els assumptes relacionats amb les convocatòries centralitzades de la Comissió Europea corresponents al creixement intel·ligent i integrador del marc financer pluriennal de la Unió Europea.
k) Coordinar, amb la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea, les actuacions de seguiment de la presa de decisions d'iniciatives legislatives, o d'altra mena, que afectin els fons europeus.
l) Fer el seguiment de la política regional europea que es gestiona des de les administracions públiques a Catalunya.
m) Elaborar i difondre estudis relacionats amb els fons europeus a Catalunya.
n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (06/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya