Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

    Organigrama

Adreça
Plaça Sant Roc, 2
Població
43740  Móra d'Ebre
Telèfon
977 41 44 77
Fax
977 41 43 25
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Portar a terme la conservació de les carreteres, la redacció de projectes i la
direcció d'obres de conservació i millora i l'execució dels plans de conservació i de seguretat viària,
així com la direcció del funcionament de les brigades i dels centres de conservació de carreteres.
b) Portar a terme l'explotació en les carreteres, així com la seva senyalització, la
recollida de dades d'aforaments i accidents; la vigilància de les carreteres, la tramitació
dels expedients dels danys ocasionats a les vies públiques i als seus elements
quan se li encomani, els permisos i les autoritzacions, les denúncies i les multes.
c) Emetre l'informe de plans territorials urbanístics o tècnics que afectin la
xarxa viària.
d) Controlar la maquinària i els centres de conservació de carreteres.
e) Dirigir les obres, quan li sigui encarregat per la direcció general competent
en matèria de carreteres.
f) Gestionar les competències relatives a l'ordenació dels serveis de transport i
d'altres actuacions pròpies de la direcció general competent en la matèria.
g) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament, modificació, extinció, visat i
rehabilitació d'autoritzacions per a la realització del transport de mercaderies per
carretera i les seves activitats auxiliars i complementàries, i, si s'escau, emetre'n
la resoldre
h) Tramitar i informar els expedients relatius a concessions i autoritzacions
administratives de transport públic de viatgers per carretera i de modificació de
les seves condicions.
i) Inspeccionar els serveis i activitats de transport de competència de la Direcció
General i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanadadata actualització (19/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya