Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Font Solans

Càrrec

cap del Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

Adreça
Plaça Sant Roc, 2
Població
43740  Móra d'Ebre
Telèfon
977 41 44 77
Fax
977 41 43 25
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Portar a terme la conservació de les carreteres, la redacció de projectes i la
direcció d'obres de conservació i millora i l'execució dels plans de conservació i de seguretat viària,
així com la direcció del funcionament de les brigades i dels centres de conservació de carreteres.
b) Portar a terme l'explotació en les carreteres, així com la seva senyalització, la
recollida de dades d'aforaments i accidents; la vigilància de les carreteres, la tramitació
dels expedients dels danys ocasionats a les vies públiques i als seus elements
quan se li encomani, els permisos i les autoritzacions, les denúncies i les multes.
c) Emetre l'informe de plans territorials urbanístics o tècnics que afectin la
xarxa viària.
d) Controlar la maquinària i els centres de conservació de carreteres.
e) Dirigir les obres, quan li sigui encarregat per la direcció general competent
en matèria de carreteres.
f) Gestionar les competències relatives a l'ordenació dels serveis de transport i
d'altres actuacions pròpies de la direcció general competent en la matèria.
g) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament, modificació, extinció, visat i
rehabilitació d'autoritzacions per a la realització del transport de mercaderies per
carretera i les seves activitats auxiliars i complementàries, i, si s'escau, emetre'n
la resoldre
h) Tramitar i informar els expedients relatius a concessions i autoritzacions
administratives de transport públic de viatgers per carretera i de modificació de
les seves condicions.
i) Inspeccionar els serveis i activitats de transport de competència de la Direcció
General i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanadadata actualització (14/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya