Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM)

    Organigrama

Adreça
Avinguda de Vallcarca, 169-205 Edifici Puigmal (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 511 94 00
Fax
93 511 94 16
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17 h. Horari d'estiu (de l'1 al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Tancat els dies 24 i 31 de desembre. Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 13.45 hores i de 15 a 19 hores Agost: de 8 a 13.45 hores. Demanar dia i hora per a la valoració d'una nova baixa mèdica després d'un alta donada per l'ICAM: a les 11,40 i a les 18,40 hores amb l'informe mèdic.

Funcions

La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques està adscrita a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i li corresponen les funcions següents:
- Coordinar el control, la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals.
- Impulsar les principals línies estratègiques en el control de la incapacitat per part de l'atenció primària, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, les entitats col¿laboradores (mútues d'accidents laborals i malalties professionals) i les empreses.
- Executar la prestació de serveis de la cartera de serveis de salut pública amb relació a les avaluacions mèdiques i les funcions relacionades.
- Efectuar avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat que ocupen llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable.
- Efectuar avaluacions mèdiques de les persones amb possible incapacitat funcional per exercir determinades activitats, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.

- Elaborar informes i dictàmens que avaluïn l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional, en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial.
- Exercir la direcció administrativa, economicofinancera i tècnica de la Subdirecció.
- Coordinar el disseny, el desenvolupament i la implantació del pla de sistemes d'informació i gestió.
- Elaborar i difondre protocols de patologies mèdiques; detectar les necessitats formatives en matèria d'avaluació mèdica i coordinar la realització de la formació amb les unitats del Departament competents en la matèria.
- Realitzar projectes d'investigació i estudis comparatius en l'àmbit competencial.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
En l'exercici de les seves funcions, la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què s'estructura empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).


data actualització (03/07/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya