Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Entitats Asseguradores i Mediadors

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Erbàs i Gúdel

Càrrec

subdirector general d'Entitats Asseguradores i Mediadors

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Analitzar les perspectives d'evolució dels sectors subjectes a la competència de supervisió d'aquesta Sub-direcció General (mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores, entitats gestores de plans i fons de pensions, mediadors d'assegurances i reassegurances privades i altres persones i entitats relacionades amb el sector assegurador), i elevar els informes i conclusions corresponents a la consideració del director o directora general amb la proposta de les actuacions que siguin pertinents, i vetllar, en els casos en què calgui,
per la transició ordenada dels sectors supervisats cap als nous models de funcionament que en garanteixin, a llarg termini, la solvència i servei a la societat i l'adaptació a les noves realitats del mercat financer.
b) Gestionar els registres oficials amb seu a la Direcció General relatius a les persones físiques o jurídiques que formen part dels sectors supervisats per la Sub-direcció General.
c) Instruir els procediments relatius als sectors supervisats per la Sub-direcció General i a les persones i entitats que s'hi vinculen, en particular els corresponents a la constitució, fusió, escissió, transformació, dissolució i altres operacions societàries; la composició d'òrgans socials i de govern; les adaptacions a disposicions normatives; les autoritzacions per desenvolupar activitats, realitzar inversions, comercialitzar productes, executar pressupostos i altres sol·licituds, així com tramitar altres procediments en què sigui preceptiu un pronunciament de la Direcció General, i elevar al director o directora general les propostes de resolució que siguin procedents en compliment de la legislació aplicable.
d) Exercir les funcions de servei de reclamacions, d'òrgan de mediació o les que, en relació amb consumidors i usuaris, determini la normativa aplicable als sectors supervisats per la Sub-direcció General i a les persones i entitats vinculades a aquests sectors.
e) Proposar les mesures i disposicions adequades per al desplegament efectiu de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'entitats asseguradores i mediadors d'assegurances i reassegurances privades, de col·laboradors en l'activitat asseguradora, d'entitats gestores de plans i fons de pensions i d'altres persones i entitats relacionades amb el sector assegurador.
f) Sistematitzar i tractar informació obtinguda dels registres oficials amb seu a la Direcció General relatius a les persones físiques o jurídiques que formen part dels sectors supervisats per la Sub-direcció General i d'altres registres públics que sigui d'interès per a la ciutadania i els sectors supervisats, amb la finalitat de fer-la pública al web del Departament.
g) Promoure la difusió estadística anual de les dades econòmiques, estadístiques i comptables dels mediadors d'assegurances, en col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya.
h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (26/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya