Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Riscos i Assegurances

    Organigrama

Responsable

Sra.   Cristina Turmo Rodríguez

Càrrec

subdirectora general de Riscos i Assegurances

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Proposar les directrius que s'han de seguir en matèria de contractació de pòlisses d'assegurances i en la gestió i tramitació dels sinistres de la Generalitat de Catalunya.
b) Proposar i executar el pla anual de cobertura de riscos de la Generalitat de Catalunya, un cop analitzades les necessitats plantejades pels diferents departaments en matèria de gestió de riscos i assegurances.
c) Controlar la gestió i tramitació dels expedients derivats de la contractació de pòlisses d'assegurances, de corredors d'assegurances i de perits d'assegurances.
d) Coordinar, impulsar i proposar a la Direcció General els programes i les actuacions necessaris per controlar i minorar els riscos que poden afectar els béns i els drets dels diferents departaments, amb l'objectiu d'elevar-los a la Junta de Prevenció i Gestió de Riscos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i fer-ne el seguiment corresponent.
e) Gestionar la base de dades històrica de la sinistralitat coneguda de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
f) Controlar i fer el seguiment, conjuntament amb l'òrgan competent en matèria de funció pública, de la gestió que desenvolupen en matèria de riscos laborals les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social seleccionades per la Generalitat de Catalunya.
g) Elaborar els informes previs sobre els contractes d'assegurances que ha de signar el sector públic català amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya i promoure, en tots els àmbits, accions orientades a reduir la sinistralitat.
h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (27/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya