Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa M. Pérez Vallverdú

Càrrec

sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir i supervisar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost d'acord amb la planificació acordada amb els òrgans transversals responsables de l'elaboració i el manteniment dels plans d'equipaments d'infraestructures i de TIC, la gestió de la despesa centralitzada i la gestió dels programes pressupostaris de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
b) Proposar mesures per homogeneïtzar i optimitzar els sistemes de compres i l'adquisició de subministraments per part de les diferents unitats promotores.
c) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació, subministraments i compres de la Direcció General.
d) Fer propostes de desenvolupament de les polítiques de recursos humans dels serveis penitenciaris.
e) Proposar les modificacions dels llocs de treball de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i fer-ne el seguiment.
f) Col·laborar i participar en el sistema de relacions laborals amb les organitzacions sindicals representatives.
g) Participar en coordinació amb els organismes competents en la definició dels sistemes de la carrera professional del personal penitenciari i col·laborar en el seu impuls i desenvolupament.
h)Tramitar i resoldre, si escau, els assumptes relatius al personal adscrit a les unitats de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
i) Donar suport i assistència a tots els òrgans que depenen de la Direcció General de Serveis Penitenciaris dins del seu àmbit de competències.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (13/03/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya