Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Personal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mònica Castells Cervelló

Càrrec

cap del Servei de Personal

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar i supervisar la gestió i administració del personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.

Controlar i gestionar els expedients referents a les situacions administratives, provisió de llocs de treball, certificacions, retencions judicials i altres tramitacions del personal del Departament.

Controlar i gestionar els expedients referents a permisos, llicències, vacances, reconeixement de serveis previs, venciment de triennis i reconeixement de grau personal del personal d'administració i serveis del Departament.

Garantir el manteniment actualitzat de la relació de llocs de treball del Departament (RLT), així com elaborar i explotar estadísticament les dades que se'n derivin.

Planificar i gestionar els moviments relatius a la descripció i anàlisi dels llocs de treball del Departament.

Participar en la definició de les estructures organitzatives de les diferents unitats del Departament en col·laboració amb l'Àrea d'Organització i Qualitat i dissenyar els llocs de treball del personal d'administració i serveis.

Impulsar i coordinar els processos de provisió de llocs singulars i de llocs de comandament del Departament, així com les convocatòries de canvi de destinació i de nou accés del personal laboral.

Donar suport en les convocatòries de selecció i provisió de cossos de funcionaris propis del Departament.

Donar suport tècnic a la tramitació dels expedients disciplinaris que s'incoïn contra el personal d'administració i serveis del Departament i supervisar la tramitació dels expedients de retencions ordenats pels òrgans judicials i altres organismes públics.

Coordinar i supervisar els expedients de contractació de personal laboral i de nomenament de personal interí.

Custodiar i gestionar els expedients personals i el registre de personal del Departament.

Qualsevol altra funció que se li encomani de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (25/06/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya