Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió Econòmica

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Proposar les polítiques, la planificació, l'execució i el control de la gestió dels recursos econòmics del Departament.
b) Coordinar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del Departament.
c) Dirigir, coordinar i controlar la gestió econòmica, l'execució pressupostària i la comptabilitat del Departament.
d) Supervisar i controlar els expedients de contractació administrativa, d'encàrrecs de gestió i subvencions del Departament.
e) Supervisar la planificació i avaluació pressupostària i el seguiment econòmic i pressupostari, des del punt de vista del control de gestió, relatiu al Departament i a les entitats adscrites.
f) Impulsar l'elaboració d'estudis de caràcter economicofinancer dels diferents serveis i recursos, de renegociació financera de drets de superfície i aquells altres relacionats amb aspectes financers dels projectes estratègics del Departament.
g) Vetllar pel manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació dins l'àmbit competencial de la Subdirecció General.
h) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de pressupost, fiscalització de la despesa, contractació administrativa i de gestió electrònica sobre aquestes matèries.
i) Exercir les funcions ordinàries derivades de la tutela administrativa respecte a les entitats adscrites al Departament.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (26/05/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya