Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Dipositaria

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Ruiz i Plaza

Càrrec

cap del Servei de Dipositaria

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 30
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Exercir com a dipositaria de la Direcció General.
b) Controlar i coordinar l'execució i materialització dels ingressos i pagaments que deriven de l'execució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
c) Planificar el pressupost de tresoreria, a partir de les previsions d'ingressos i de despesa, i emetre un informe sobre les necessitats de finançament i la disponibilitat dinerària de la tresoreria.
d) Supervisar el control dels moviments dels comptes corrents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les autoritzacions d'obertura i tancament dels comptes corrents sol·licitats pels diferents departaments, organismes autònoms i ens públics.
e) Supervisar la materialització dels ingressos i de les devolucions dels dipòsits tramitats per la Caixa General de Dipòsits i realitzar les funcions que deriven de la consolidació de les operacions de les caixes territorials de dipòsits.
f) Assumir les relacions amb els organismes competents de l'Administració General de l'Estat referides a l'àmbit monetari de les transferències de dotacions dels serveis traspassats en l'àmbit de les entitats gestores dels serveis sanitaris i socials.
g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

data actualització (10/06/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya