Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Tresoreria

    Organigrama

Responsable

Sr.   Carles Cacho i Cirés

Càrrec

subdirector general de Tresoreria

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 30
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Gestionar la recaptació d'ingressos.
b) Autoritzar ajornaments i fraccionaments d'ingressos en els supòsits previstos en la normativa vigent.
c) Proposar la compensació de deutes a favor de la hisenda de la Generalitat de Catalunya en els supòsits previstos en la normativa vigent.
d) Organitzar l'ordenació de pagaments de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de prestació de serveis sanitaris i socials.
e) Elaborar i gestionar el pla anual de disposició de fons de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
f) Supervisar les funcions de la dipositaria de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de prestació de serveis sanitaris i socials que en depenen, tant en relació amb els pagaments com amb els cobraments.
g) Controlar i gestionar la Caixa General de Dipòsits i les caixes territorials.
h) Gestionar la secció pressupostària del deute, per atendre els pagaments de la càrrega financera dins els terminis establerts.
i) Gestionar els comptes extrapressupostaris.
j) Coordinar la gestió de tresoreria de la Generalitat de Catalunya i de la resta d'entitats que formen part del sector públic de la Generalitat.
k) Controlar, coordinar i gestionar els comptes de titularitat de la Generalitat de Catalunya oberts en entitats bancàries i de crèdit.
l) Proposar normes i instruccions dirigides a dinamitzar la tramitació i gestió dels pagaments.
m) Presentar a l'Administració tributària i a la Seguretat Social els resums corresponents al pagament de les retencions i quotes del personal i fer el seguiment de les incidències.
n) Controlar i supervisar el sistema de centralització de tresoreria.
o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (27/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya