Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Control Econòmic de la Despesa de Personal

    Organigrama

Càrrec

Cap del Servei de Control Econòmic de la Despesa de Personal

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Analitzar, preveure i controlar els crèdits de despeses de personal de la Generalitat de Catalunya i la classificació i estructura d'aquests crèdits des del punt de vista de la seva incidència pressupostària.
b) Revisar les propostes de despeses de personal de les entitats del sector públic a incloure en el capítol 1 de l'avantprojecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya.
c) Analitzar els costos derivats de les relacions de llocs de treball dels departaments i organismes autònoms.
d) Analitzar les decisions que modifiquin els crèdits pressupostaris, pel que fa a l'ajustament pressupostari i a l'existència de crèdits i recursos suficients.
e) Fer els informes que se sol·licitin sobre les plantilles pressupostàries dels departaments o entitats del sector públic, així com de modificacions pressupostàries i execució de despesa dels departaments i organismes autònoms.
f) Assessorar tècnicament els departaments i organismes autònoms sobre modificacions pressupostàries i execució de despesa de capítol 1.
g) Analitzar els costos derivats de l'aplicació dels convenis col·lectius i preparar les propostes d'informe corresponents.
h) Assessorar tècnicament els òrgans de negociació de condicions de treball del personal des del punt de vista de la seva adaptació a les directius pressupostàries.
i) Analitzar i elaborar les propostes d'informe sobre retribucions individuals del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
j) Col·laborar en els projectes de modificació dels sistemes retributius del sector públic per tal d'aconseguir una política coherent de retribucions.
k) Assessorar els departaments i entitats en matèria de retribucions del personal.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

data actualització (13/01/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya