Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Control Econòmic de la Despesa de Personal

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Serentill i Utgés

Càrrec

cap del Servei de Control Econòmic de la Despesa de Personal

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70

Funcions

a) Analitzar, preveure i controlar els crèdits de despeses de personal de la Generalitat de Catalunya i la
classificació i estructura aquests crèdits des del punt de vista de la seva incidència pressupostària.
b) Revisar les propostes de despeses de personal de les entitats del sector públic a incloure en el capítol 1 de
l'avantprojecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya.
c) Analitzar els costos derivats de les relacions de llocs de treball dels departaments i organismes autònoms.
d) Analitzar les decisions que modifiquin els crèdits pressupostaris, pel que fa a l'ajustament pressupostari i a
l'existència de crèdits i recursos suficients.
e) Fer els informes que se sol·licitin sobre les plantilles pressupostàries dels departaments o entitats del sector
públic, així com de modificacions pressupostàries i execució de despesa dels departaments i organismes
autònoms.
f) Assessorar tècnicament els departaments i organismes autònoms sobre modificacions pressupostàries i
execució de despesa de capítol 1.
g) Analitzar els costos derivats de l'aplicació dels convenis col·lectius i preparar les propostes d'informe
corresponents.
h) Assessorar tècnicament en la negociació els convenis col·lectius i altres òrgans de negociació de condicions
de treball del personal des del punt de vista de la seva adaptació a les directius pressupostàries.
i) Analitzar i elaborar les propostes d'informe sobre retribucions individuals del personal laboral de la
Generalitat de Catalunya.
j) Col·laborar en els projectes de modificació dels sistemes retributius del sector públic a fi d'aconseguir una
política coherent de retribucions.
k) Assessorar els departaments i entitats en matèria de retribucions del personal.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (05/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya