Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Investigació i Recursos Minerals

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Dolors Martínez Temprado

Càrrec

cap del Servei d'Investigació i Recursos Minerals

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Coordinar, controlar i difondre la recerca minera i el coneixement del subsòl i del patrimoni miner, així com la gestió dels recursos minerals a Catalunya i la relació amb altres organismes públics.
 • Conèixer, estudiar i, si s'escau, resoldre o fer la proposta de resolució dels expedients relatius a l'atorgament, caducitat i transmissió dels diferents drets miners, així com els permisos d'investigació d'hidrocarburs.
 • Controlar, fer el seguiment i aprovar els plans de labors dels permisos d'investigació.
 • Gestionar i controlar el llibre-registre i la tramitació i, si s'escau, la resolució dels expedients relatius als drets miners dels recursos de les seccions B, C, D de la vigent Llei de mines per a tot Catalunya. Tramitació i atorgament dels permisos d'investigació minera i concursos de drets miners.
 • Coordinar, programar i controlar la gestió de les aigües minerals i termals i altres recursos de la secció B de la vigent Llei de mines en l'àmbit de tot Catalunya, així com la tramitació i, si s'escau, la resolució o proposta de resolució dels expedients administratius d'aquesta matèria i la tramitació, en el seu cas, dels plans de labors.
 • Elaborar estudis i establir propostes d'actuació dins l'àmbit de la mineria i els recursos minerals, encaminades a la correcta gestió i aprofitament dels recursos miners i del subsòl i a la seva divulgació, difusió i coneixement.
 • Coordinar les funcions de les seccions corresponents dels serveis territorials en les matèries de la seva competència.
 • Tramitar les concessions directes d'explotació o les derivades d'un permís d'investigació.
 • Autoritzar l'explotació de recursos miners de la secció A.
 • Supervisar i aprovar els treballs subcontractats per a l'explotació de recursos miners de la secció B.
 • Tramitar l'autorització de la condició mineromedicinal, mineral natural, termal o de brolladors d'una aigua.
 • Gestionar l'autorització de plantes d'envasament d'aigua i balnearis.
 • Exercir la potestat sancionadora d'acord amb la normativa sectorial.
 • Coordinar i programar les actuacions per al correcte aprofitament dels aqüífers minerals i termals de Catalunya.
 • Coordinar i programar les actuacions per a la preservació del patrimoni miner de Catalunya i el coneixement del subsòl.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

   
data actualització (29/09/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya