Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Eugènia Gil Donate

Càrrec

cap de Servei (e.f.)

Adreça
Carrer de Pamplona, 113
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 484 94 00
Fax
93 484 95 68

Funcions

 • Fer el seguiment i controlar la qualitat del subministrament elèctric.
 • Efectuar el control estadístic d'incidències en el subministrament elèctric.
 • Elaborar i fer el seguiment dels convenis de plans de millora de la qualitat de les empreses subministradores d'energia elèctrica.
 • Supervisar el procediment d'atenció als usuaris del subministrament elèctric, tant pel que fa a la dotació del subministrament com pel que fa a la seva prestació.
 • Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.
 • Coordinar territorialment les funcions de les seccions territorials corresponents en les matèries competència del Servei.
 • Coordinar les activitats de relatives a la qualitat del subministrament elèctric.
 • Informar sobre l'aprovació dels plans d'actuació de les empreses distribuïdores davant d'incidències.
 • Representar la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial en els òrgans de seguiment dels plans d'emergències.
 • Donar suport tècnic a institucions públiques en les sol·licituds de nous subministraments.
 • Efectuar el seguiment de les incidències que comportin una interrupció del subministrament elèctric rellevant.
 • Instruir els expedients informatius en els àmbits de competència del Servei.
 • Tramitar els expedients d'incidents causats per tercers.
 • Tramitació d'expedients de queixa institucional sobre nous subministraments o qualitat de servei.
 • Registrar els convenis de rescabalament relatius a connexions de subministrament.
 • Tramitar expedients d'exempció reglamentària.
 • Tramitar els expedients de justificació de la inversió dels plans de millora de la qualitat del subministrament elèctric.
 • Elaborar informes periòdics de la qualitat de la distribució i del transport d'energia elèctrica.data actualització (04/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya