Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Jurídic i de Regulació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Vila i Serrat

Càrrec

cap del Servei Jurídic i de Regulació

Adreça
Carrer de Pamplona, 113
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 484 94 00
Fax
93 484 95 68

Funcions

 • Assessorar jurídicament els òrgans que componen la Direcció General, mitjançant l'elaboració dels informes jurídics sol·licitats.
 • Dur a terme la coordinació juridicotècnica territorial, mitjançant l'elaboració de les instruccions corresponents.
 • Elaborar les propostes de normativa sobre els àmbits d'actuació de la Direcció General, en l'àmbit de les competències assumides estatutàriament sobre aquesta matèria.
 • Fer el seguiment de la normativa estatal i, en concret, fer el control i l'estudi de les disposicions de caràcter general que s'aprovin en el desplegament de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector dels hidrocarburs, elaborant els informes sol·licitats per la Comisión Nacional de Energía.
 • Analitzar i elaborar les al·legacions corresponents sobre els projectes de normativa elaborats per altres departaments de la Generalitat.
 • Donar suport jurídic en l'elaboració dels convenis competència de la Direcció General.
 • Donar suport jurídic en la tramitació de les subvencions competència de la Direcció General.
 • Elaborar la proposta de resolució dels recursos administratius que s'interposin en relació amb l'àmbit competencial de la Direcció General.
 • Gestionar els recursos contenciosos administratius que s'interposin en relació amb l'àmbit competencial de la Direcció General.
 • Gestionar els procediments sancionadors que es tramitin en l'àmbit de competències de la Direcció General.
 • Coordinar el procés concursal per a l'adjudicació de parcs eòlics i coordinar l'aplicació posterior de la normativa reguladora dels parcs eòlics als projectes adjudicats.
 • Coordinar i establir dels criteris de resolució dels expedients relatius a la declaració de caducitat dels drets miners.
 • Coordinar i establir dels criteris de resolució en matèria d'instal·lacions radioactives en aplicació de l'encomanda de gestió del Consejo de Seguridad Nuclear.data actualització (04/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya