Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Retribucions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Empar Àngels Fernàndez i Molina

Càrrec

Cap del Servei de Retribucions

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Analitzar les modificacions o noves retribucions que es proposen i emetre l'informe corresponent.
b) Aportar informació en matèria de retribucions al sistema de base de dades de la funció pública de la Generalitat de Catalunya en relació amb el personal que hi presta serveis.
c) Avaluar de forma continuada les relacions i catàlegs de llocs de treball des del punt de vista retributiu.
d) Estudiar l'aplicació de la normativa vigent en matèria retributiva en el programari corporatiu d'elaboració de les nòmines.
e) Elaborar estudis econòmics en matèria de retribucions i volum d'efectius resultants del personal de la Generalitat de Catalunya.
f) Aplicar i calcular les noves retribucions derivades de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
g) Col·laborar amb la Sub-direcció General de Gestió Pressupostària en la comprovació, l'anàlisi i la previsió del capítol 1 del pressupost de despeses dels departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.
h) Formalitzar el procés de documentació de les nòmines de classes passives i pensions públiques de la Generalitat de Catalunya.
i) Analitzar les retribucions vigents del personal inclòs en les nòmines dels departaments i també assessorar els departaments i organismes autònoms en matèria de retribucions de personal.
j) Analitzar l'aplicació en els programaris de la normativa vigent dels diferents règims de previsió social, de les retencions a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i d'altres deduccions que es produeixin.
k) Fer els informes que se sol·licitin sobre disposicions, projectes de reestructuracions o propostes que impliquin recurrències de despeses de personal dels departaments i dels organismes autònoms.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya