Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Universitats

Responsable

Sra.   M. Victòria Girona Brumós

Càrrec

directora general d'Universitats

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01

Funcions

La Direcció General d'Universitats té les funcions següents:
a) Elaborar, proposar, fer el seguiment i l'execució de la programació universitària de Catalunya.
b) Consolidar el sistema universitari de Catalunya a l'espai europeu d'educació superior.
c) Coordinar les accions del departament competent en matèria d'universitats relatives a l'espai europeu
d'educació superior.
d) Coordinar la projecció internacional de les universitats.
e) Fer la proposta de normativa, de programes i convenis de col·laboració en matèria universitària.
f) Proposar subvencions i altres mesures de foment en matèria universitària.
g) Proposar les resolucions derivades de l'ordenació dels estudis i estructures universitàries regulats al Títol IV
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
h) Planificar, executar i fer el seguiment del finançament universitari, així com proposar i avaluar els contractes
programa i convenis de finançament que formalitzi el Departament amb les universitats.
i) Elaborar i proposar el pla pluriennal d'inversions universitàries i fer-ne el seguiment.
j) Proposar i fer el seguiment del pressupost de la Direcció General.
k) Fomentar la participació de les universitats catalanes en els programes de formació i mobilitat, especialment
de la Unió Europea, i la col·laboració amb universitats i territoris estrangers.
l) Promoure la millora de les polítiques del personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes.
m) Analitzar el capítol 1 del pressupost de les universitats públiques catalanes i emetre l'informe corresponent.
n) Fer l'anàlisi i el seguiment dels resultats de les universitats catalanes i dels centres adscrits a les
universitats.
o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent

Components

De la Direcció General d'Universitats depenen els òrgans actius següents:
a) La Subdirecció General d'Universitats.
b) La Subdirecció General de Planificació Econòmica Universitària.data actualització (31/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya