Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Universitats

Responsable

Sra.   M. Victòria Girona Brumós

Càrrec

directora general d'Universitats

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció General d’Universitats té les funcions següents:

a) Elaborar i proposar la programació universitària de Catalunya, i fer-ne el seguiment i l’execució.

b) Coordinar les accions del departament competent en matèria d’universitats relatives a l’espai europeu d’educació superior.

c) Coordinar la projecció internacional de les universitats.

d) Fer la proposta de normativa, de programes i convenis de col·laboració en matèria universitària.

e) Proposar subvencions i altres mesures de foment en matèria universitària.

f) Proposar les resolucions derivades de l’ordenació dels estudis i estructures universitàries regulats al títol IV de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

g) Promoure l’equilibri de la presència de tots dos sexes en tots els estudis i disciplines, especialment en aquells en què un dels dos sexes es troba significativament infrarepresentat.

h) Planificar, executar i fer el seguiment del finançament universitari, així com proposar i avaluar els contractes programa i convenis de finançament que formalitzi el Departament amb les universitats.

i) Elaborar i proposar el pla pluriennal d’inversions universitàries i fer-ne el seguiment.

j) Proposar i fer el seguiment del pressupost de la Direcció General.

k) Fomentar la participació de les universitats catalanes en els programes de formació i mobilitat, especialment de la Unió Europea, i la col·laboració amb universitats i territoris estrangers.

l) Promoure la captació de talent a les universitats públiques catalanes.

m) Promoure la millora de les polítiques del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

n) Analitzar el capítol 1 del pressupost de les universitats públiques catalanes i emetre l’informe corresponent.

o) Fer l’anàlisi i el seguiment dels resultats de les universitats catalanes i dels centres adscrits a les universitats.

p) Elaborar la proposta de decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya per a cada curs acadèmic, i fer-ne els tràmits necessaris perquè l’aprovi el Govern.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

De la Direcció General d'Universitats depenen els òrgans actius següents:
a) La Subdirecció General d'Universitats.
b) La Subdirecció General de Planificació Econòmica Universitària.data actualització (18/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya