Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Despeses de Personal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Celsa Sáez Álvarez

Càrrec

Subdirectora general de Despeses de Personal

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar escenaris a mitjà i llarg termini de despeses de personal.
b) Elaborar la part corresponent a despeses de personal de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment.
c) Assessorar en la fase d'elaboració i emetre informes sobre les diferents disposicions de caràcter general, acords de govern o qualsevol proposta que pugui implicar la modificació del sistema retributiu, les dotacions de personal, les propostes de relacions de llocs de treball i les classes passives i pensions públiques.
d) Supervisar l'elaboració de les nòmines de classes passives i pensions públiques de la Generalitat de Catalunya.
e) Establir criteris i assessorar per a la concreció del marc retributiu aplicable al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
f) Facilitar assessorament estratègic en la negociació col·lectiva de la Generalitat de Catalunya i de les entitats i empreses del seu sector públic, des del punt de vista de les competències en matèria retributiva i de despeses de personal.
g) Prestar assessorament respecte de la normativa sobre Seguretat Social i impost sobre la renda de les persones físiques als departaments de l'Administració de la Generalitat.
h) Establir les directrius i criteris a aplicar en l'execució de les actualitzacions i desenvolupaments del sistema d'informació i control de les despeses de personal, fer-ne el seguiment i vetllar per a la seva màxima eficàcia i eficiència.
i) Emetre un informe sobre les propostes de modificacions pressupostàries que afectin el capítol de despeses de personal.
j) Analitzar la viabilitat pressupostària dels projectes d'estructuració orgànica pel que fa a la incidència a les despeses de personal.
k) Elaborar i coordinar estudis en matèria de retribucions i despeses de personal i formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals en relació amb el seu impacte en les despeses de personal.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (13/09/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya