Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Despeses de Personal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Alícia Immaculada Corral Sola

Càrrec

sub-directora general de Despeses de Personal

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70

Funcions

a) Elaborar escenaris a mitjà i llarg termini de despeses de personal.
b) Elaborar la part corresponent a despeses de personal de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment.
c) Assessorar en la fase d'elaboració i emetre informes sobre les diferents disposicions de caràcter general, acords de govern o qualsevol proposta que pugui implicar la modificació del sistema retributiu, les dotacions de personal, les propostes de relacions de llocs de treball i les classes passives i pensions públiques.
d) Supervisar l'elaboració de les nòmines de classes passives i pensions públiques de la Generalitat de Catalunya.
e) Establir criteris i assessorar per a la concreció del marc retributiu aplicable al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
f) Facilitar assessorament estratègic en la negociació col·lectiva de la Generalitat de Catalunya i de les entitats i empreses del seu sector públic, des del punt de vista de les competències en matèria retributiva i de despeses de personal.
g) Prestar assessorament respecte de la normativa sobre Seguretat Social i impost sobre la renda de les persones físiques als departaments de l'Administració de la Generalitat.
h) Establir les directrius i criteris a aplicar en l'execució de les actualitzacions i desenvolupaments del sistema d'informació i control de les despeses de personal, fer-ne el seguiment i vetllar per a la seva màxima eficàcia i eficiència.
i) Emetre un informe sobre les propostes de modificacions pressupostàries que afectin el capítol de despeses de personal.
j) Analitzar la viabilitat pressupostària dels projectes d'estructuració orgànica pel que fa a la incidència a les despeses de personal.
k) Elaborar i coordinar estudis en matèria de retribucions i despeses de personal i formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals en relació amb el seu impacte en les despeses de personal.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (26/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya