Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Gestió Econòmica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Isabel de Palol Agustí

Càrrec

cap de la Secció de Gestió Econòmica

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96
Fax
93 495 9756

Funcions

Corresponen a la Secció de Gestió Econòmica les funcions següents:

Elaborar la documentació necessària per a la confecció de la proposta d'avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General.

Gestionar l'execució del pressupost de despeses de la Direcció General, incloent l'elaboració i la tramitació a la Secretaria General dels expedients de proposta de modificació pressupostària, la redacció dels informes periòdics de control pressupostari, així com el control dels comptes bancaris restringits.

Gestionar la comptabilitat pressupostària, de costos, per programes i de l'habilitació i controlar les subhabilitacions de la Direcció General.

Imputar i analitzar el càlcul dels costos dels serveis i elaborar la informació relacionada amb l'execució del pressupost.

Tramitar a la Secretaria General els expedients sancionadors incoats per la Direcció General de la Policia, per tal que s'iniciï la via de constrenyiment.

Iniciar i fer el seguiment dels expedients de contractació i de les propostes de conveni que afectin la Direcció General.

Elaborar i, si s'escau, supervisar els plecs de prescripcions tècniques i els criteris d'adjudicació a partir de les necessitats detectades per la resta d'unitats de la Direcció General.

Dur a terme les relacions amb les entitats que subministren productes o serveis a la Direcció General, sens perjudici de les competències atribuïdes a la Secretaria General.

Col·laborar en la tramitació dels expedients d'adquisició, cessió o arrendament dels béns mobles adscrits a la Direcció General.

Realitzar la confecció i el manteniment de l'inventari de béns mobles de les unitats de la Direcció General.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (10/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya