Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Organització Administrativa i Documentació

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Teresa Sendra Ibáñez

Càrrec

cap del Servei d'Organització Administrativa i Documentació

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96

Funcions

Corresponen al Servei d'Organització Administrativa i Documentació les funcions següents:

Col·laborar amb els òrgans centrals i territorials de la Direcció General en el disseny i avaluació dels procediments i circuits administratius i dictar circulars i instruccions per coordinar la seva implantació.

Gestionar el coneixement organitzatiu de la Direcció General, elaborar conjuntament amb les diferents unitats els sistemes d'indicadors de gestió i estratègics corresponents a la gestió administrativa i coordinar i fer el seguiment del quadre de comandament de la Direcció General de la Policia.

Elaborar les propostes de creació i modificació de l'estructura administrativa central i territorial de la direcció, quantificar-ne els efectius i definir-ne les funcions, en col·laboració amb la Subdirecció General de Recursos Humans.

Coordinar la implantació en l'àmbit de la Direcció General de les polítiques de modernització i racionalització, i la implementació de sistemes de millora de la qualitat de serveis en l'àmbit administratiu.

Elaborar i actualitzar la carta de serveis de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Controlar i mantenir actualitzada la intranet de la Direcció General d'acord amb les directrius internes.

Col·laborar en el seguiment dels programes interdepartamentals.

Donar assessorament lingüístic general i realitzar la normalització documental en l'àmbit dels òrgans administratius i policials de la Direcció General.

Portar a terme l'organització i la gestió documental de la producció editorial i d'altres mitjans de difusió informativa de la Direcció General.

Elaborar, proposar i fer el seguiment de les actuacions relatives al funcionament interior dels edificis de la Direcció General.

Planificar i coordinar les accions adreçades a la millora dels serveis de recepció, informació i atenció als ciutadans dels edificis de la Direcció General.

Gestionar el registre oficial de la Direcció General i coordinar el funcionament dels registres auxiliars de les regions policials.

Organitzar i dirigir els serveis de majordomia de la Direcció General.

Gestionar l'arxiu de la Direcció General de la Policia i coordinar la implementació i gestió dels arxius semiactius de les regions policials.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (25/05/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya