Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Seguretat Privada

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Camps i Boixadera

Càrrec

cap del Servei de Seguretat Privada

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar les instruccions de caràcter intern relatives al desenvolupament i la interpretació de la normativa de seguretat privada.

Proposar criteris de coordinació amb la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i les policies locals.

Elaborar estudis i informes en matèria de seguretat privada.

Gestionar el Registre especial d'empreses de seguretat de Catalunya.

Coordinar la tramitació dels expedients d'autorització d'empreses de seguretat privada, així com la seva modificació i cancel·lació.

Coordinar la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de seguretat privada entre els diferents òrgans que hi participen.

Controlar i gestionar la tramitació dels procediments d'autoritzacions previstes en matèria de seguretat privada.

Tramitar els recursos administratius la resolució dels quals correspongui a la persona titular de la Direcció General, i col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament en l'elaboració de les propostes de resolució que els correspongui.

Dur a terme el seguiment i el control de la tramitació de la via de constrenyiment de les sancions imposades en aplicació de la normativa de seguretat privada.

Tramitar els expedients d'autorització d'obertura, trasllat o reforma d'establiments obligats a disposar de mesures de seguretat.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (28/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya