Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Econòmica i Logística

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Moyes Font

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica i Logística

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96

Funcions

Planificar i elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General de la Policia.

Proposar ampliacions i modificacions del pressupost de la Direcció General.

Controlar la gestió econòmica ordinària de la Direcció General i efectuar el seguiment de l'execució del seu pressupost.

Supervisar la comptabilitat interna de l'habilitació de la Direcció General i controlar les subhabilitacions dels serveis d'administració territorials previstos a l'article 7 del Decret 58/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial de la Direcció General de la Policia.

Planificar l'adquisició de recursos materials a partir de la detecció de necessitats efectuada per la resta d'unitats de la Direcció General.

Elaborar les propostes d'expedients de contractació d'obres i de subministraments de béns i serveis de la Direcció General.

Gestionar l'inventari patrimonial de la Direcció General.

Elaborar i estudiar sistemes d'indicadors de gestió i estratègics que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions en l'àmbit dels recursos materials.

Realitzar estudis i informes per a l'assessorament en matèria econòmica als òrgans de la Direcció General.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (30/09/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya