Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió i Coordinació de Personal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Begoña Vericat Beltrán

Càrrec

cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96

Funcions

Corresponen al Servei de Gestió i Coordinació de Personal les funcions següents:

Coordinar la gestió dels recursos humans de les diferents unitats territorials de la Direcció General en l'àmbit de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i elaborar les circulars i instruccions per garantir la correcta aplicació de la normativa vigent i dels criteris generals superiors establerts pels òrgans competents del Departament en matèria de personal.

Gestionar els expedients relatius a les situacions administratives, a les jubilacions i a la mobilitat del personal de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i els relatius a llicències, vacances, permisos i altres incidències.

Vetllar per l'actualització de l'expedient personal dels funcionaris de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Supervisar l'actualització del registre informàtic de personal de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Supervisar la proposta d'avantprojecte de pressupost de despeses de personal de capítol 1 dels funcionaris de la policia de la Generalitat-mosssos d'esquadra.

Preparar els antecedents i elaborar els informes que calguin pel que fa a les reclamacions i als recursos administratius que afecten el personal del cos de mossos d'esquadra, així com assessorar en matèria de recursos humans les diferents unitats.

Elaborar i gestionar la relació de llocs de treball i la plantilla del personal del cos de mossos d'esquadra en coordinació amb la Direcció de Serveis de la Secretaria General.

Supervisar les propostes de resolució dels expedients d'incompatibilitat del personal de la policia de la Generalitat¿mossos d'esquadra i els informes proposta previs a la resolució en el cas del personal d'administració i serveis adscrit a la Direcció General de la Policia.

Supervisar les propostes de recompensa i distincions del personal de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Elaborar els certificats relatius a les circumstàncies d'ocupació, situacions i drets reconeguts al personal funcionari del cos de mossos d'esquadra i al personal facultatiu i tècnic.

Elaborar i explotar dades estadístiques i econòmiques en l'àmbit de les funcions pròpies del Servei, tenint en compte la perspectiva de gènere.

Coordinar, sota les directrius de la Direcció de Serveis, la gestió del personal d'administració i serveis adscrit als Serveis d'Administració previstos a l'article 7 d'aquest Decret.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


data actualització (26/05/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya