Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Gestió Pressupostària

    Organigrama

Responsable

Sra.   Imma Nadal Carnicé

Càrrec

subdirectora general de Gestió Pressupostària

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Estudiar, proposar i implantar les normes i procediments d'elaboració i gestió dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les entitats que en depenen.
b) Definir i mantenir les estructures dels ingressos i les despeses, que constitueixen la base de l'elaboració i gestió del pressupost.
c) Promoure sistemes d'informació economicofinancera per elaborar i modificar el pressupost.
d) Elaborar l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic, en coordinació amb les diferents unitats que hi intervenen.
e) Preparar i editar la documentació pressupostària que es presenta al Parlament amb el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del sector públic.
f) Fer el seguiment de la tramitació parlamentària d'aprovació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
g) Gestionar les modificacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya, així com la imputació de compromisos de despesa d'exercicis anteriors i el seguiment de les despeses finalistes i afectades a ingressos.
h) Organitzar, quan escaigui, les pròrrogues dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
i) Elaborar informes sobre l'impacte pressupostari dels projectes d'acord, disposicions, convenis o actes que afectin el pressupost vigent o els pressupostos futurs de la Generalitat de Catalunya, que requereixin l'aprovació del Govern.
j) Gestionar els expedients de despeses pluriennals dels departaments i de les entitats que en depenen.
k) Assessorar els departaments i altres entitats en matèria d'elaboració i gestió pressupostària.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (26/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya